Erhvervslivet fuldt af numre

CVR, SE og P-numre

Når man henvender sig hos Skat eller en anden offentlig myndighed, skal man oftest oplyse sit CPR-nummer (en fysisk persons nummer i det centrale personregister). Et selskab, en fond, en forening eller lignende har ikke et CPR-nummer, men et CVR-nummer - et nummer i det centrale virksomhedsregister. Et selskab, en fond eller lignende kan også have et P-nummer (et produktionsenhedsnummer). Endelig er der nogle juridiske enheder, som ikke har et CVR-nummer, men et SE-nummer (et nummer i Told- og Skatte-forvaltningens erhvervssystem). Man kan spørge sig selv om, hvornår et selskab eller en fond har et CVR-, P- eller SE-nummer? Selskaber, fonde og foreninger skal i forbindelse med at de stiftes, registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I forbindelse med denne registrering tildeles selskabet et CVR-nummer. Der er tale om et 8-cifret tal, som følger selskabet i hele dets liv, akkurat som et cpr-nummer følger en person.Udover CVR-nummer har alle selskaber, fonde m.v. et P-nummer, som er udtryk for den produktionsenhed, hvor virksomheden drives fra. Et selskab kan derfor godt have flere P-numre, hvis man for eksempel har hovedsæde i Aalborg, men butikker i Frederikshavn, Hobro og Løgstør. I givet fald har man i alt fire P-numre. P-numret har betydning for blandt andet beregning af befordringsfradrag for medarbejderne, da det er afgørende, i hvilken geografisk enhed den enkelte medarbejder arbejder. Nogle fonde, foreninger og selvejende institutioner kan være fritaget for at skulle registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De vil i givet fald skulle registreres andre steder, eksempelvis i Civilstyrelsen. Civilstyrelsen kan imidlertid ikke tildele et CVR-nummer. Da alle, som har ansatte og som udbetaler løn, skal indberette A- og B-skat, er der krav om, at der skal være et CVR-nummer også for eksempelvis en fond, som ikke skulle registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derfor må man omkring Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at få et CVR.nummer, så man kan leve op til forpligtelserne over for Skat. SE-nummeret Endelig har vi SE-numret. Det er en registrering, som kun fås hos Skat. Et SE-nummer er et internt nummer, som typisk vedrører en underafdeling i en virksomhed. Driver en virksomhed eksempelvis både et gartneri og en grønthandel, så vil der typisk være et SE-nummer for hver af disse afdelinger. Det kan have betydning for momsregnskabet. Nogle typer virksomhed kan have hel eller delvis momsfritagelse. Skat- og virksomheden - har nemmere ved at styre momsregnskabet, når der er et SE-nummer på hver delvirksomhed, som har samme ejer. CVR-, P- og SE-nummeret gør, at der kan registreres og samles en mængde oplysninger om den enkelte virksomhed på kryds og tværs af offentlige myndigheder. Er registreringen ikke korrekt fra starten, giver det en mængde praktiske problemer, som det kan tage lang tid og koste meget besvær at få bragt på plads. Uanset om der er tale om en fysisk person, et selskab, en fond eller lignende, så kan vi konstatere, at vi alle blot er et nummer i rækken.