Erhvervslivet hyrer, det offentlige fyrer

Positive tal for beskæftigelsen, men med flere forbehold

Virksomhederne ansætter igen nye medarbejdere. Eller det gjorde de i hvert fald frem til sommerferien. Den nye internationale finasielle uro kan trække beskæftigelsen ned igen. I andet kvartal steg den samlede beskæftigelse med 6100 personer. Stigningen dækker over 9000 personer flere beskæftigede i den private sektor, mens antallet af offentligt ansatte faldt med 2900. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv siger underdirektør Søren Friis Larsen, at selv om der er tale om små skridt, så er de nye tal et godt tegn. - Det er rigtig glædeligt, at mere end 6000 danskere har forladt ledighedskøen, og at den private beskæftigelse, som har ligget på et nogenlunde stabilt niveau det seneste år, er på vej frem, siger han. Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian mener, at beskæftigelsestallene faktisk tegner et endnu klarere billede af en dansk økonomi i genopretning, end nationalregnskabstallene gjorde i august. - Dagens tal viser tydeligt, at dansk økonomi var på rette kurs frem til sommeren i år, siger han. Steen Bocian understreger dog, at den globale økonomiske og finansielle uro hen over sommeren imidlertid atter er blusset op, og udsigterne for dansk økonomi derfor er blevet væsentligt mere usikre. Selv om Danske Bank derfor mener, at det godt kan forsvares, at politikerne fører en ekspansiv økonomisk politik, så mener banken dog ikke, at det er en god idé. - Vi har allerede i udgangspunktet et meget stort underskud på de offentlige finanser - og ufinansierede udgifter på den korte bane vil derfor blot blive modsvaret af opstramninger i fremtiden, siger Steen Bocian. Dagens tal viser, at den største stigning i beskæftigelsen er sket inden for finansiering og forsikring, hvor der var 1400 flere beskæftigede end i det foregående kvartal. Derimod er der blevet 2000 færre inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. Der er 2,7 millioner beskæftigede danskere, hvoraf de 1,9 millioner arbejder i den private sektor, mens 800.000 er ansat i den offentlige sektor. /ritzau/