Erhvervslivet nyder godt af motorvejen - i princippet

Erhvervschefer bruger motorvej som salgsargument over for nye virksomheder

Motorveje 24. september 2002 08:00

HJØRRING: - Ingen tvivl om at motorvejene i Nordjylland har betydning for erhvervslivet. Så kort og præcist kan essensen af tre erhvervschefers udtalelser tolkes, når snakken går på både eksisterende og kommende motorveje nord for Limfjorden. De tre bor i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring, og selv om de tre byer er vidt forskellige, er der alligevel en række fællestræk, som gør sig gældende - med hensyn til et trængt erhvervsliv, et stadigt pres på mindre detailbutikker og en generel ambition om at sætte et ordentligt fingeraftryk på det nordjyske landkort. For både Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn vil jo være nordjyske vinderbyer og så pyt med, at det går skidt for nogle af byernes store virksomheder. Afskedigelser F.L.S. Industries har forlængst bebudet frasalg af sine tabsgivende virksomheder, og her hænger Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev tungt i vandet, værftssituationen i Frederikshavn er ved at være en gammel og trist historie, mens sagen om Nestlé i Hjørring nærmer sig sin afslutning - tre store virksomheder, der fylder godt i arbejdsløshedsstatistikkerne i det vendsysselske. Men sådanne kendsgerninger sælger jo ikke erhvervsgrunde i de tre byer, som derfor kigger fremad i kampen om at erhverve nye arbejdspladser. I Frederikshavn slår formanden for Frederikshavns Handels- og Erhvervsforening Frederik, Ejvind Nielsen, på, at motorvejen, der blev indviet i oktober 2001, har været med til at fastholde den nuværende trafik fra og til det øvrige Skandinavien. - Vi har bevaret vores trafik og godsmængde, og det er rigtig godt, siger formanden, som dog ikke har bemærket nogen særlig forskel i hverken den ene eller anden retning efter motorvejens indvielse. Der har ikke været et boom af nye virksomheder, ligesom antallet af forespørgsler heller ikke er ændret markant efter motorvejens åbning. Dette betyder dog ikke, at han ikke tillægger den nye asfalt nogen betydning. - Motorvejen hjælper til med at tiltrække medarbejdere til byen. Vi har et pendlerunderskud, som den nemmere tilgang til byen kan hjælpe med at udligne. Det er utroligt vigtigt med en god infrastruktur i den forbindelse, ligesom vi da gør, hvad vi kan for at tiltrække nye virksomheder til Frederikshavn, siger Ejvind Nielsen Også i Brønderslev var der opadvendte mundvige, da motorvejen Aalborg-Brønderslev blev indvidet i oktober 2001. Erhvercschef Bente Albech Madsen erklærer prompte, at det er blevet nemmere at være erhverschef, da hun spørges om vejens betydning, og hun henviser til den befolkningstilvækst, som Brønderslev har oplevet. - Vi mærkede en meget stor interesse for Forårsmessen i Aalborg i foråret, hvor rigtig mange besøgte vores stand for at høre om den korte afstand til Brønderslev - og de billige huspriser i forhold til Aalborg, Nørresundby og de omkringliggende byer, siger Bente Albech Madsen. Og befolkningstallet i Brønderslev er da også steget med godt 100 fra august 2001 til august 2002, nemlig fra 20.075 til 20.172 borgere - eller 0,48 procent, mens Frederikshavn i samme periode har oplevet et fald i befolkningen fra 34.557 i 2001 til 34.496 i 2002 - svarende til 0,18 procent. En naturlig del af fremtiden I Hjørring venter erhvervslivet også på motorvejen, for vist er sådan en da rar at have. Den betyder, at det bliver lettere at køre til og fra de lokale virksomheder, ligesom den jo heldigvis er placeret i den rigtige ende af byen - nemlig nær industrikvarteret, så trafikken ikke generer resten af byen mere end godt er. - Forventningerne til motorvejens betydning er store. Den kommer til at betyde meget, men præcist hvad, ja, det bliver spændende at se, siger erhvervschef Bo Geertsen. Erhvervslivet i Hjørring foretager sig ikke noget specielt omkring selve åbningen af motorvejen på lørdag, men vil indlemme den nye logistik i sin fremtidige markedsføring af Hjørring som et godt sted at etablere en ny virksomhed. Hjørring Erhvervsråds blad "Erhvervs Nyt", der kommer ud til medlemmerne i slutningen af denne uge, har dog motorvejsåbningen som tema. - Vi fremstiller jo i forvejen materialer til virksomheder, der overvejer at etablere sig i Hjørring, og her vil vi da slå på motorvejen som et argument i de tilfælde, hvor det er relevant, siger Bo Geertsen. I forvejen har Hjørring et såkaldt IT-Forum, der arbejder på at tiltrække nye IT-virksomheder til byen, ligesom der er planer om at involvere professionelle erhvervsledere, både aktive og pensionerede, i arbejdet. De sidstnævnte skal gennem deres netværk af virksomhedsledere i både ind- og udland "sælge" Hjørring. Og så kan Bo Geertsen bryste sig af at være erhvervschef i en by, der havde som mål at få 50 potentielle iværksættere i tale i 2002 - og allerede nu har rådgivet over 100 mennesker, der overvejer at blive selvstændige i byen. Med eller uden den motorvej, som erhvervslivet i Nordjylland altså ikke direkte kan pege på som en faktor, der har betydet noget for etableringen af nye virksomheder. Men som markedsføres som en sådan i det overordnede billede.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...