Erhvervslivet pålægges ekstra skat i storkommunen

Erhvervslivet i Nibe og Sejlflod har udsigt til at få en ekstra skat i storkommunen, hvilket giver kritik fra erhvervsfolk

AALBORG:Udsigten til at skulle betale dækningafgift får ikke ligefrem erhvervslivet i Nibe til at juble. I dag betaler erhvervslivet i Aalborg og Hals nemlig en dækningsafgift, som de eneste i Nordjylland, mens erhvervslivet i Nibe og Sejlflod går fri. I Aalborg giver dækningsafgiften, der er en slags ejendomsskat for erhvervslivet, 61,1 mio. kr. i kassen fra erhvervslivet i 2004. Og når den nye storkommune bliver en realitet, vil det komme til at koste de erhvervsdrivende i Nibe og Sejlflod mange penge, hvis dækningsafgiften bibeholdes. En af disse virksomheder er IPA AS/ J. Petersens Beslagfabrik i Nibe, der er kommunens største industrivirksomhed. Her har direktør Niels Erik Schmidt beregnet, at dækningsafgiften vil koste virksomheden 340.000 kr. om året. - Vi finder, at det er helt urimeligt at fordi, man flytter en en kommunegrænse, at vi så skal blive pålagt afgifter, som vi ellers ikke ville få, siger direktør Niels Erik Schmidt. Brev til Fogh Selve dækningsafgiften har han ikke meget til overs for. - Med industriens øjne er det fuldstændig urimeligt, at man bliver pålagt nogle omkostninger, som man overhovedet ikke får noget for, siger Niels Erik Schmidt. Han har skrevet et brev til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) samt til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) uden at have hørt videre. Desuden agter han at sende et brev til Dansk Industri, som han mener bør gå ind i sagen. - Vi har påpeget det lige fra første gang, man talte om kommunesammenlægning, men vi har talt for døve ører. Heller ikke formanden for Nibe Handelsforening, Carl-Sejr Jespersen, er begejstret for udsigten til dækningsafgiften. - Afgifter er jo aldrig populære, der kan selvfølgelig være argumenter for sådan en afgift, men i bund og grund er det sådan, at det vil have en negativ effekt i konkurrencesituationen fordi, det ikke kan væltes over på kunden, nu er der selvfølgelig lidt tid til at forberede sig på, at vi kommer i situationen, og der må vi selvfølgelig ruste os så godt som muligt, men under alle omstændigheder uanset hvad vi gør, så vil det have en negativ effekt, siger Carl-Sejr Jespersen. Han mener, at dækningsafgiften vil have en betydning, selvom der er tale om 5,5 promille. - Der er jo ingen tvivl om, at det rent konkurrencemæssigt vil have en effekt, for der er tale om en afgift som den enkelte virksomhed ikke kan vælte over på kunden, så det vil have en betydning i konkurrencesituationen, siger Carl-Sejr Jespersen. Hverken Sejlflod Udviklingsråd eller Kongerslev Erhvervsforening har ønsket at komme med nogen kommentarer. Men formanden for Aalborg Industri- & Handelskammer Erik B. Hansen har ikke noget imod at fortælle, at han gerne ser, at dækningsafgiften fjernes i storkommunen. - Min personlige holdning er, at man skal fjerne dækningsafgiften, det er en konkurrenceforvridende skat, der er på erhvervslivet, siger Erik B. Hansen. Hvis ikke man fjerner dækningsafgiften helt, ser han gerne, at den aftrappes. - Det erhvervsliv, der kommer med i Aalborg, de får en afgift, som de ikke er vant til.