Erhvervslivet skal have gode rammer

Regeringsholdet er sat, og vi skal i gang med de nye opgaver.

For det første skal vi have sat gang i væksten og arbejdspladserne. Derfor fremrykker vi de regionale handlingsplaner, så de områder af landet, som har været ramt af ledighed, får en god ramme for ny fremgang. Nordjylland er udtrykkelig nævnt i regeringsgrundlaget - men også andre regioner kan bede om at få fremrykket deres handlingsplan. Jeg er medlem af regeringens regionale udvalg, og her vil vi sætte fuld kraft på arbejdet, så bl.a. Nordjyllands interesser kan tilgodeses. Mit klare håb er, at vi kan få bred støtte til arbejdet, for alle ansvarlige partier må tage del i det arbejde. Her håber jeg, at også Socialdemokraterne kommer på banen, for vi må jo erkende, at klassekampen for længst er aflyst og afløst af et samfund, hvor de gamle skel mellem højre og venstre er opløst. NORDJYSKE har bragt flere artikler og analyser af, hvad der egentlig sker i disse år i det nordjyske. Dels om, at opsvinget er på vej, og at der er grøde og opbrud i nordjysk erhvervsliv, ifølge en række erhvervsfolk. Dels om, at overgangen fra industri- til videnssamfund er kommet sent. Disse regionale udfordringer skal vi nu behandle i arbejdet med handlingsplanen. En rød tråd vil være, at vi skal sikre, at det private erhvervsliv har gode rammebetingelser med mindst muligt bureaukrati og samtidig, at vi forsætter den solide økonomiske politik baseret på skattestoppet. For det andet skal vi være et førende videns- og iværksættersamfund. Derfor satser regeringen massivt på, at vore børn og unge får uddannelser, der, fra folkeskole til forskerskole, er af så høj kvalitet, at vi kan måle os med de bedste i verden. Samtidig satser vi på forskning og udvikling som dynamo for vækst og arbejdspladser, for det er de gode ideer, vi skal omsætte til nye produkter og den gode forskning, som kan føre til, at vi bliver verdens mest konkurrencedygtige samfund. Endelig skal vi også sikre, at de mange, som ikke har en lang uddannelse løbende, får nye kompetencer og bliver opkvalificeret til de behov, som der er på arbejdsmarkedet.