Erhvervslivets grønne frontløbere til Aalborg

Topchefer skal gøres ansvarlige for miljøet, lyder parolen fra Johannesburg

Erhvervspolitik 25. september 2002 08:00

AALBORG: Hvis erhvervslivet skal spille mere helhjertet i sikringen af det globale miljø, kræver det, at topcheferne i de store koncerner personligt går ind for sagen og engagerer sig fuldt og helt. Sådan omtrent lød budskabet fra FN-generalsekretær Kofi Annan, da han i 1999 talte for deltagerne i World Economic Forums årlige møde i Davos i Schweiz, og nogenlunde samme besked havde erhvervsledere med hjem fra miljøtopmødet i Johannesburg i starten af denne måned. Derfor vil budskabet også gå som en rød tråd gennem temaerne på dette efterårs store erhvervs- og miljøbegivenhed i Aalborg, den internationale konference Euro Environment, som foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center 21.-23. oktober. Konferencen blev holdt første gang i 1998 med World Business Council for Sustainable Development som en af initiativtagerne. Med i Johannesburg var også to af konferencens bagmænd, Hans Jørgen Brodersen og Steffen L. Thomsen, henholdsvis formand for arrangørkommiteen og medarbejder i konferencesekretariatet. Deres mission var ikke mindst at sikre sig folk, der kunne holde oplæg på konferencen i Aalborg, hvor man blandt andet kan møde WTO-generaldirektør Dr. Supachai Panitchpakdi og Fords næstkommanderende i Europa Dr. Wolfgang Schneider, ligesom der vil være indlæg fra folkelige miljøorganisationer. - Johannesburg betød også et gennembrud for helet nye relationer mellem miljøorganisationerne og industrien, blandt andet udmøntet i en aftale mellem Greenpeace og dele af industrien. Den linie vil naturligvis blive fulgt op i Aalborg, og vi kunne i øvrigt tydeligt mærke, at kendskabet til konferencen i Aalborg har vundet frem de fleste steder. Mange gav spontant udtryk for, at de havde fundet den seneste konference i 2000 interessant, fremhæver Hans Jørgen Brodersen, der i det daglige er miljøkonsulent i revisionsfirmaet Deloitte & Touche. Parallelt med det officielle, politiske topmøde havde industrien sit eget program med fire dages konference og en stor messe med de nyeste, miljøvenlige teknologier i fokus, herunder ikke mindst brændselsceller, der spås en stor fremtid som energikilde både i biler og boliger. Cellerne, som omdanner vand til brint (og ilt), udnytter energien langt bedre end eksempelvis benzinmotoren. Hvor udnyttelsen af benzinen er helt nede på 16 pct., er energitabet i brændselscellerne begrænset så meget, at effekten når op på 50-100 pct. Op til Johannesburg-topmødet havde en række internationale topledere udgivet debatbogen "Walking the Talk", hvis engelske titel dækker over at få sat handling bag ordene. Blandt bidragyderne er direktøren for det schweiziske NOVA Holding, som var med til at stifte World Business Council for Sustainable Development under det første globale miljøtopmøde i Rio de Janeiro i 1992. Han har ligesom de fleste af medforfatterne synspunkter, der på mange måder overrasker - eksempelvis fordi de modsat den amerikanske regering går ind for Kyoto-aftalen, der lægger en stram kurs over for virksomhedernes CO2-udledning. - Men det er nok også værd at lægge mærke til, at der er sket en udvikling, hvor beslutninger i de store koncerners bestyrelser ofte er vigtigere end internationale aftaler eller lovgivning i enkelte lande. Nogen udtrykker bekymring over den udvikling, men man kan også se det fra den anden side, hvor virksomheder måske kan være mere forpligtede over for forbrugerne end politikere over for vælgerne, påpeger Hans Jørgen Brodersen. Som led i den udvikling kunne man i Johannesburg opleve, at der blev indgået mere end 200 partnerskaber mellem virksomheder på den ene side og lande, regioner eller lokalsamfund på den anden. Blandt andet er den danske medicinalvirksomhed Novo kommet med i aftaler om bredere adgang til insulin. Novo betragtes på globalt plan som førende, når det gælder åbenhed og rapportering omkring miljøet, og koncernen kommer gang på gang med udspil til debat, senest eksempelvis om fattige landes adgang til medicin og problemstillingerne i forbindelse med genmanipulation. Der ventes 300-400 erhvervsfolk til konferencen i Aalborg, som i øvrigt har økonomisk opbakning af sponsorater for omkring en halv million kroner fra store danske virksomheder som Aalborg Portland, Danfoss og Grundfos, offentlige myndigehder som Nordjyllands Amt samt organisationer som LO og Dansk Industri.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...