Lokalpolitik

Erhvervsløft i landdistrikter

Målrettede aktiviteter på landet kan øge helårsturisme

Hel­års­tu­ris­me skal være at­trak­tiv trods skiftende vejrlig. Foto: Kurt Be­ring

Hel­års­tu­ris­me skal være at­trak­tiv trods skiftende vejrlig. Foto: Kurt Be­ring

ASTRUP:Den 46-årige Kirsten Højrup har et bredt erfaringsgrundlag bag sig før hun søgte og fik jobbet som udviklingschef for nordjyske turisme. Således var hun i 2005-2006 udviklingskonsulent for Sindal Kommune på projekt Rum for Udvikling, og havde sidste år en kontraktopgave for Sindal Udviklingscenter i projektet Lokale ideer - lokal handel. - Jeg har også været ansat som projektkonsulent i LandboNord, fortæller Kirsten Højrup. Det var i 2004-05, og om grunden til at hun for et par måneder siden skiftede til VisitNordjyllland forklarer hun: - Det lå lige for. Landdistrikterne i det man i København kalder udkantsområder er også de områder, hvor turismepotentialet er stort. Udviklingen af turisme her hænger meget nøje sammen med udvikling af landdistrikter, understreger Kirsten Højrup. Hun ser helårsturisme som en mulighed for et erhvervsløft i landdistrikter og kystnære områder. Det behøver ikke være store attraktioner. Det kan lige så godt være omkring et museum i mosen eller gårdbutikken og bed and breakfast i Sindal. - Her drejer sig om at få lavet en pakke med tilbud, der er attraktivt at komme til, og hvor der er alternative overnatningsmuligheder i nærheden, lyder det. For Kirsten Højrup er koordinering et nøgleord. Samtidig skal de rigtig gode ideer videreudvikles. - Mange af dem kommer fra lokale, for eksempel Tordenkjoldsdagene i Frederikshavn og Skaldyrsfestivalen på Mors. Det er lokale mennesker, der har sat det i gang. Vi kan i VisitNordjylland tilbyde rådgivning og der er mulighed for økonomisk medfinansiering af ideer, som de lokale har, fortæller hun.