Erhvervspolitikken tager form

Den sidste og samlende seance omkring udviklingen af vision, strategi og handlingsplan for den ny storkommunes erhverv- og turistpolitik blev frugtbar.

Cirka 90 erhvervs- og turistfolk fra de tre kommuner, såvel fra organisationer som enkeltpersoner, mødtes tirsdag i Frederikshavnerhallen med politikerne fra kommunens erhvervs- og turistudvalg for at udføre den fælles afpudsning og videreudvikling af de idéer, som de tre indledende møder i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby tidligere havde bragt for dagen. Professor Sten Hildebrandt fra Handelshøjskolen i Århus førte deltagerne op i et helikopterperspektiv, og fremtidsforsker Rolf Jensen, Institut for Fremtidsforskning, skitserede fremtidens mange udfordringer for erhvervsliv og arbejdsmarked Med deres inspirerende optakt kunne de 90 deltagere tage fat på gruppearbejdet omkring de udstukne temaer, så som oplevelsesøkonomi, verden som handelsplads, arbejdskraftressourcer m.v. De mange såvel fælles som mere individuelle idéer, der var kommet frem på de tre foregående møder blev yderligere bearbejdet, og gruppernes materiale og konklusioner vil nu indgå i erhvervs- og turistudvalgets fortsatte planarbejde. - Et godt møde, foredragsholderne gav god inspiration og stemningen var fin. Erhvervsfolkene fra de tre kommuner fik samtidig lært hinanden nærmere at kende og er ved at blive rystet sammen, konkluderer Frederikshavns erhvervsdirektør Jørgen Jensen ovenpå det fem-seks timer lange temamøde. Erhvervs- og turistudvalget skulle have holdt ordinært møde i går, men det blev aflyst. For at kunne nå at få materialet fra temamødet gjort grydeklart til en grundig behandling i udvalget, er næste møde programsat til 11. juni. halb