Erhvervspraktikken ændres for 9. klasse

Hensynet til erhvervslivet gør, at to ugers praktikken ændres til én uge

DRONNINGLUND:Økonomiudvalget i Dronninglund Kommune skal på onsdag tage endelig stilling til et forslag fra Børne- og Kulturudvalget, der indstiller, at erhvervspraktikken for 9. klasse nednomeres til én uge. Det er hensynet til erhvervslivet, der begrunder denne indstilling. Det er simpelthen svært at få det indpasset, hvorfor erhvervslivet har problemer med at modtage eleverne i to uger. Intil for tre år siden har eleverne i Dronninglund Kommune været udsendt to uger i løbet af deres 9. skole-år. Noget andet er 10. skoleår, hvor man fastholder brobygning og erhvervspraktikken som et alternativ til undervisningen. De tilbydes derfor et fire-ugers forløb. Økonomiudvalget skal også tage endelig stilling til en anlægsbevilling på godt 8 mio. kr. i forbindelse med til- og ombygningen af Dronninglund Skole samt licitationsmaterialet. Det drejer sig om den 2. etape, hvor de væsentligste indhold består af: 2 nye klasselokaler, nyt lærerområde, udvidelse af skolebiblioteket, ombygning af sundhedsområdet og ombygninger i tidligere lærerområde. Det forventes, at gennemførelsen af projektet kan holdes indenfor den afsatte budgetramme. Derfor ansøger Ejendoms- og Beredskabsafdelingen om at få frigivet rådighedsbeløbet på de godt 8 mio. kr. så projektet kan sættes igang. Det har været en fordyrende faktor at holde to licitationer, og disse udgifter indregnes i forbindelse med etape tre. Det store skolebyggeri er beregnet til at skulle starte midt i marts måned og forventes at stå klar om et år. Børne- og Kulturudvalget anbefalede på sit sidste møde, at arbejdet sættes igang, og rådighedsbeløbet frigives. Endelig skal økonomiudvalget tage stilling til om og hvordan, man ønsker fremover at deltage i Hjallerup Marked. Siden 1995 har kommunen haft en aftale med Hjallerup Samvirke om, at som en del af betalingen for etableringen af vejoverkørsel fra Skelbakvej over motorvejen skulle give kommunen gratis stadeplads med telt og gulv i 10 år. Denne aftale er nu udløbet, og skal kommunen fremover deltage vil det beløbe sig til ca. 10.000 kr. i stadeplads, telt og gulv.