EMNER

Erhvervspris til LP Yacht

Bådbygger blev sjette vinder af Buchwald-prisen

STORVORDE:Under en lille højtidelighed på rådhuset i Storvorde modtog virksomheden LP Yacht, der ejes af Karen Marie Konge og Lars Pedersen, Buchwaldprisen 2004. Det er nu sjette gang, at bedømmelsesudvalget bestående af Erhvervs- og Udviklingsrådet og kommunens økonomiudvalg uddeler prisen. Kristian Schnoor begyndte sin indstillingstale med en kort historisk redegørelse af, hvad Frederik von Buchwald havde gjort for området i slutningen af det 17. århundrede, der i dag hedder Sejlflod Kommune. Frederik von Buchwald var både idé- og initiativrig, og hans foretagsomhed afstedkom i løbet af en kort årrække mange forskellige industrivirksomheder i Gudumholm området. Buchwaldprisen er indstiftet for at hædre hans udfarende kraft og fremsynethed, og for at bruge den til at sige tillykke til vor tids aktive og resultatrige von Buchwalds. - Sejlflod Udviklingsråds bestyrelse har i år valgt at pege på LP Yacht, som den virksomhed, der skal tildeles årets Buchwald-Pris. Det er en ung virksomhed set med lokale øjne, idet indehaveren Lars Pedersen flyttede til kommunen for fem år siden og efterfølgende etablerede sin virksomhed i industriområdet i Mou. Virksomheden har trods sin unge alder sat sit præg på lokalområdet, og har allerede udvidet de fysiske rammer mere end en gang, sagde borgmesteren blandt andet. Virksomheden klargør og udskiber lystbåde fra Tyskland, der er solgt til nordmænd. Efterfølgende afhentes de af køberne, der sejler dem hjem til Norge. Udover de jobs, der bliver skabt på LP Yacht, har virksomhedens aktivitet haft en betydelig afledt effekt på lokalområdet, idet køberne til bådene henter dem selv, transporteres til Mou, provianterer til hjemturen og ikke mindst med mellemrum aflægger den lokale lystbådehavn og dermed lokalområdet et turistmæssigt besøg. Og netop det sidste har Udviklingsrådet lagt meget vægt på i deres begrundelse for at give LPYacht Buchwaldprisen. Det anføres: "Valget af virksomhed i år skal overordnet ses som udtryk for, at Sejlflod Udviklingsråd i dets virke lægger megen vægt på synlighed af vort område, og virksomhedens aktivitet trækker mange nordmænd til lokalområdet i forbindelse med afhentning af både. Derved øges kendskabet til vort område hvis betydning rent turistmæssigt vil få stor værdi de kommende år."