Løkken

Erhvervsråd brugte ikke hele garantien

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Erhvervsråds økonomi, har de seneste mange år været et fast punkt i formandens beretning - i år var ingen undtagelse. Men denne gang lød der positive signaler fra rådets formand. - Som bekendt har Løkken-Vrå Kommune givet erhvervsrådet en underskudgaranti på 50.000 kroner i tre år, hvoraf vi er nået til andet år. Det har vist sig ikke at være nødvendigt at hæve hele underskudsgarantien i år, hvilket erhvervsrådet ser som en meget positiv udvikling, sagde formand Tom Hertel. - Det ser nu ud til, at økonomien i rådet efterhånden er ved at blive fornuftig, men der er stadig et stykke vej at gå endnu, tilføjede han. I det forgangne år fik erhvervsrådet behov for at bruge godt 29.000 kroner af den underskudsgaranti, som kommunalbestyrelsen havde stillet. Med til regnestykket hører, at tilskuddet fra Løkken-Vrå Kommune til erhvervsrådets arbejde udgjorde 426.500 kroner i 2002. Medlemmerne af Løkken-Vrå Erhvervsråd betalte knap 100.000 kroner i kontingent. - En medvirkende årsag til det positive resultat i år, skyldes, at erhvervsrådet har haft en fremgang på 39 procent i medlemstallet. Erhvervsrådet glæder sig utroligt meget over, at så mange vil støtte op om det stykke arbejde, som udføres.