Erhvervsråd har lyst til samarbejde

Målet er et fælles erhvervs-, turisme- og erhvervsråd

HADSUND:De fire erhvervsråd i den kommende Mariager Fjord Kommune var blandt nyskabelsens varmeste fortalere, og ikke overraskende er de godt på vej til at reorganisere sig, efter at kommunalreformen er faldet ud som ønsket. Erhvervsrådenes formænd i Hobro, Arden, Mariager og Hadsund har netop haft møde med de fire kommuners borgmestre, hvor sidstnævnte blev ført a jour med processen. - Erhvervsrådene vil hyre en koordinator, der skal smelte de fire råd sammen. Da rådene er organiseret stort set ens i de fire kommuner, kommer det nok ikke til at skabe de store problemer, men det er under alle omstændigheder nok en god ide at få en uvildig person udefra til at komme med input til, hvordan det skal gøres, siger Hadsunds borgmester, Karl Christensen (S), og løfter sløret for, at borgmestrene omkring fjorden forestiller sig, at der dannes et råd, der både tager sig af erhverv, turisme og udvikling. Det betyder, at turistorganisationerne også må belave sig på et samarbejde, selv om de måske ikke deler erhvervsrådenes lyst til at samarbejde. Det er eksempelvis mindre end to år siden, Turistrådet i Hadsund og Hobro Turistforening gik i samarbejde i kølvandet på det forliste Destination Himmerland, og det er allerede gået i sig selv igen. Turismebøvl Tanken med den såkaldte Kyst og Fjord Ringen var i første omgang et formaliseret samarbejde, en fælles turistchef og fælles økonomi, men ingen af delene blev realiseret og altså heller ikke tanken om at trække flere kommuner med i samarbejdet. - Det er selvfølgelig nemmere at se tingene i bakspejlet, men man sidder unægteligt med en oplevelse af, at de ting, man vidste, man var uenige om, dem har man også gemt væk i skabet, siger Karl Christensen, der tror, at det ender med, at organisationerne - ikke bare i Hobro og Hadsund, men hele vejen rundt om fjorden - tvinges til dét, de tilsyneladende har så svært ved at klare ad frivillighedens vej. - Det er jo sådan, at den, der betaler orkesteret, også er den, der bestemmer, hvilke melodier der skal spilles, siger han med henvisning til de tilskud, kommunerne yder til turistarbejdet. Han lægger i øvrigt ikke skjul på, at han synes, at man i Hadsund Kommune har grebet det mest fornuftigt an ved at etablere et turistråd som overbygning på turistforeningerne - selv om det blev til, fordi de to turistforeninger i Øster Hurup og Hadsund ikke kunne enes. Det tredje ben Den fremtidige organisation skal dog også tage højde for den motiverende faktor, der ligger i medlemsorganiseringen. Der er i hvert fald fra erhvervskredse slået på, at der ligger en selvstændig værdi i, at man aktivt melder sig ind og betaler kontingent. Hvad angår det fremtidige råds tredje ben, udvikling, så tages det med, dels fordi man fra borgmesterside lægger vægt på, at der sker en udvikling af erhvervslivet omkring fjorden, dels fordi kommunen ikke kan støtte en ren erhvervsrådgivning.