Retspleje

Erhvervsråd indkalder

Løgstør Kommunes Erhvervsråd indkalder tirsdag 15. april til generalforsamling på Løgstør Parkhotel, hvor der indledes med et indlæg af netværkskoordinator Lene Billingsø-Dons fra Aalborg Universitet. Hun vil give en orientering om samarbejdsmulighederne mellem erhvervsliv og universitetet. Herefter er der generalforsamling, hvor formanden for rådet, bagermester Keld Dal, Løgstør, vil aflægge beretning. På valg til bestyrelsen er Jens Holm Jensen, Edgard Jensen, Søren Tranholm, Jacob Jørgen Jacobsen og Carsten Holm Jensen. LØGSTØR Skal blive i fængsel Vestre landsret har omstødt en kendelse fra byretten i Fjerritslev, der havde afsagt kendelse om, at en 54-årige mand fra Løgstør, der blev varetægtsfængslet 26. marts, skulle løslades. Ved et retsmøde i Fjerritslev onsdag havde anklagemyndigheden begæret fristforlængelse, indtil sagen om grov og gentagen chikane mod mandens tidligere samlever skal for retten 22. april. Retten afsagde imidlertid kendelse om, at den 54 årige skulle løslades. Denne kendelse blev af anklagemyndigheden kæret til landsretten med opsættende virkning. Landsretten har besluttet, at manden skal forblive i varetægt. FOR 10 ÅR SIDEN 18. marts Ros til Bikuben-formand Der var mange roser til formanden for den lokale aktionærkreds i Bikuben, tidligere optiker P. W. Lyhne, Løgstør, da han i aftes takkede af fra formandsposten, som han har bestridt i otte år. Roserne kom fra direktør Jens Holm Jensen, som sagde, at han hos Lyhne altid har kunnet hente megen støtte og opbakning på møderne.