Hirtshals

Erhvervsråd kalder AF til møde

[ Hirtshals Erhvervsråd har med dags varsel inviteret Arbejdsformidlingen til møde for at drøfte de paradoksale problemer på det lokale arbejdsmarked. [ Mødet finder sted i morgen formiddag. Det er foranlediget af signalerne fra byens fiskeindustri om, at man har svært ved at skaffe den fornødne arbejdskraft. Signaler, som i NORDJYSKE i går fik borgmester Knud Størup til at erklære situationen på arbejdsmarkedet for ”rivende gal” og udtrykke frygt for, at virksomhederne vil stoppe for investeringer i nye arbejdspladser. [ - Temaet for mødet er et ønske om i fællesskab at få skabt et bedre match mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, oplyser rådets formand, direktør Viggo Bilde. [ Fra erhvervsrådets side er medlemmerne af forretningsudvalget samt erhvervschef Jørn Munk Nielsen repræsenteret. Derudover er til stede: Metal-formand, byrådsmedlem Mogens Bjerre, direktør Kim Bennedsen som repræsentant for lejerne på havnen, formand for Hirtshals Fiskeeksportørforening, direktør Eydun Durhuus og formand for gruppen af servicevirksomheder på havnen, Per Christensen.