Erhvervsråd ønsker pengetank til hurtig udrykning

Vil belært af Peter Johansen-projektet etablere risikovilligt beredskab på 10 mio. eller mere

Redningsvæsen 1. marts 2003 07:00

FREDERIKSHAVN: Erfaringerne med Peter Johansens og hans selskab, Royal Denships serieproducerede lystbåde, hvor det ikke lykkedes industrimanden og Frederikshavn at mødes om en hal til støberiet af skibene, får nu Frederikshavn Erhvervsråd til at ønske en ny form for økonomisk beredskab. Beredskabet skal etableres i form af et kommercielt Invest A/S eller en fond. Der stiles efter en kapital på 10 mio. kr., og kriterierne for brug af midlerne indebærer en anderledes risikovillighed end den, pengeinstitutter kan være indstillet på. - Ønsket er et beredskab, der kan træde til, når en ny virksomhed etableres eller i andre situationer, hvor der skal udvises beslutsomhed og handlekraft med risikovillig kapital, redegjorde formanden for erhvervsrådet, Egon Svendsen, da han overrumplende under punktet eventuelt fremlagde ideen til debat på erhvervsrådets generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tommy Andersen, BDO ScanRevision, redegjorde for det mere tekniske indhold, og hvor det for indskyderne mere skal handle om at tro på et afkast end hvad der direkte kan aflæses af aktiver og projektbeskrivelse. Formålet er at fremme erhvervsudviklingen ved etablering af virksomheder og at lette generationsskifter. Der kan investeres i anlæg og drift, enten som lånekapital, via kaution eller garantistillelse, som egenkapital eller til ledelseserfaring og know how. Beredskabet vil ved risikodeling kunne understøtte det pengeinstitut, der er involveret, eller understøtte ejendomsmægleren i kraft af øget omsætningshastighed af ledige erhvervslejemål. Indskudskapitalen skal hentes hos virksomheder, herunder også pengeinstitutter, samt private. Derimod inviteres kommune og andre offentlige instanser ikke med. - Det har noget med handlekraften at gøre. Der kan gå trekvart år, hvis erhvervsfremmen skal hele vejen op og igennem ministeriet, pointerede Egon Svendsen. - Dem der har evnerne, har også forpligtelsen, så ikke pengeinstitutter og kommune smyger udenom, kommenterede entrepremnør Karl Ehlern og spillede bolden videre til Frederikshavn Maritime Erhvervsparks direktør, Kaj Christiansen. Han fandt ideen rigtig god. Borgmester Erik Sørensen sagde, at et sådant beredskab ofte havde været ønskeligt, og fremhævede, at hvor kommunen ikke tidligere har kunnet hente hjælp i erhvervslivet, så turde det siges, at det har ændret sig. Bankdirektør Ole Vejling, Spar Nord, fandt ideen besnærende. Han mente, det kunne føre til nye ting og lette livet for pengeinstitutterne, mens direktør Ole Voller, Jyske Bank, fremhævede, at det er en del af pengeinstitutters job at vurdere projekters bæredygtighed, men at banker ikke dækker af 100 pct. Han advarede samtidig om, at 10 mio. kr. næppe rækker langt, og at der kan opstå situationer, hvor støtte til en virksomhed i en anden kan anskues som unfair konkurrence. Egon Svendsen konkluderede, at erhvervsrådet nu vil trække i arbejdstøjet for at få beredskabet op at stå. Efter hvad Nordjyske erfarer blev der faktisk i projekt serieproducerede lystbåde af privat vej rejst den fornødne kapital på 12 mio. kr. til køb af Ørskovs Sandholm-hal, så Peter Johansen og hans Royal Denship-selskab som ønsket, alene skulle leje sig ind. Men industrimanden takkede alligevel nej på grund af det åremål, der lå i lejeaftalen, og placerede sin støbemaskine i Assens.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...