Iværksættere

Erhvervsråd vil have flere borgere

Formand så tilbage på år med nye erhvervstiltag - og faldende befolkningstal

LØKKEN-VRÅ:DLG overtog KFK og etablerede hovedkontor i Vrå, Nordjysk Andels aktiviteter blev udvidet, fødevarefabrikken Fynbo Foods så dagens lys. Og 18 iværksættere fik starthjælp. Disse positive begivenheder fremhævede formand Tom Hertel i sin beretning, da Løkken-Vrå Erhvervsråd havde generalforsamling. En mere dyster hændelse havde formanden også med i sin status for året, der er gået - nemlig lukningen af virksomheden In-Line Produktion - og hermed nedlæggelse af 25 arbejdspladser. - Arbejdsløsheden nåede nye bundrekorder i kommunen, mens indbyggertallet desværre gik den forkerte vej, konkluderede Tom Hertel. - Indbyggertallet faldt fra 8.924 til 8.850 i perioden fra 1. januar 2002 til 2. januar 2003, et fald på 74 personer. Set i lyset af den positive udvikling, som var ventet, er det en meget negativ tendens, som alle og specielt Løkken-Vrå Kommune, bør være opmærksom på. Sammen med Løkken Turistforening arbejder Erhvervsforeningen på deltagelse forårsmessen i Aalborg. - Formålet for erhvervsrådet er at få flere til at bosætte sig i kommunen, hvilket ikke er noget, som gøres fra én dag til en anden - det er et langsigtet arbejde, som måske først bærer frugt om tre-fem år. Erhvervschef Steen Hjulskov fremlagde handlingsplan for det kommende arbejdsår, og her fremgik det, at bosætning kommer i fokus. - Vi vil gerne tiltrække nye borgere. Det er en stor opgave, og vi kan ikke løse opgaverne alene, sagde Steen Hjulskov. Kommunaldirektør Søren Steensen kunne på opfordring fra salen oplyse, at en del unge er rejst fra kommunen for at uddanne sig. Men nye borgere er kommet til, og Søren Steensen konkluderede, at tilflytterne har større skattepligtig indkomst end de borgere, der er fraflyttet. Tallene viser, at indbyggertallet har været mest stabilt i Vrå , mens der har været tilbagegang i Løkken og landomåderne. Brug for plan Erhvervsrådets formand glædede sig over, at udviklingen i de små landsbyer, er blevet skudt godt i gang med leader+ midlerne, og at ideerne er mange. - Løkken-Vrå Erhvervsråd har været aktiv med etablering af leader+ grupper i Løkken og Vrå, og det ser ud til, at initiativrigdommen er stor. Mange har vist interesse for at gøre det uselviske arbejde med at få lavet en strategiplan for deres område. Det er et stort og flot arbejde, som vi andre borgere bør sætte stor pris på. Tom Hertel oplyste, at erhvervsrådet deltog i konferencen om Løkkens fremtid. - Der er behov for en systematisk plan for, hvad vi ønsker, der skal ske i vores kommune. På konferencen blev det nævnt, at turisme er ved at overhale landbruget som kommunens største erhverv. Erhvervsrådet pointerede, at der ikke udelukkende skal tænkes på turisme, men i høj grad også på bosætning. For Løkkens vedkommende er det ved at være småt med kommunale parcelhusgrunde, hvilket er nødvendigt, hvis vi vil tiltrække nye borgere. Iværksættere Formanden nævnte, at første år med Nordjysk Iværksætter Netværk er gået. - Og det har vist sig af være en succes. Der er i 2002 ydet hjælp til 18 iværksættere i Løkken-Vrå Kommune, hvilket er, hvad Erhvervsrådet havde forventet. Iværksætterne har været fordelt indenfor detailhandel, håndværk, industri og service. Løkken-Vrå Erhvervsråd har altid bakket op om iværksætterne, og det er dejligt at se, at lokale folk nu har taget initiativ til at få lavet et væksthus i Vrå. Et sådant initiativ hilser erhvervsrådet altid velkommen, tilføjede formanden.