Skolevæsen

Erhvervsskole igen i fremgang

HJØRRING:Efter nedgang sidste år oplever erhvervsskolen EUC NORD i Hjørring og Frederikshavn igen fremgang i antallet af unge, der vil have en erhvervsuddannelse. Indtil nu har i alt 908 unge søgt om optagelse på skolens mange uddannelser efter sommerferien, og skolen forventer at optage 10-15 procent flere elever end sidste år. Nedgangen sidste år skyldes bl.a., at mange unge på det tidspunkt valgte at tage et år i folkeskolens 10. klasse eller på efterskole, og det er nu dem, der i stor stil vender tilbage til ungdomsuddannelserne, skønner afdelingsdirektør Neil Jakobsen. Fremgangen er især mærkbar på handelsuddannelserne i Hjørring, hvor 26 procent flere end sidste år har søgt optagelse på grunduddannelsen HG. - Vi har ikke nogen entydig forklaring på den store søgning til handelsuddannelserne, men vi kan i hvert fald se, at mange er interesserede i vores nye IT -linie på grunduddannelsen, siger Neil Jakobsen. Også de traditionelle håndværksfag har en tilfredstillende søgning, og skolen har for eksempel ikke tidligere haft så stor søgning til træfagene, som det er tilfældet nu. EUC NORD kan heller ikke genkende, at der skulle være stagnation i beskæftigelsen indenfor håndværksfagene. - De møder, vi har deltaget i med håndværksmestre og virksomheder, viser, at der er nok at lave, og selv metalindustrien, som jo har været ramt af nedgang i Vendsyssel, har nu masser af praktikpladser, siger Neil Jakobsen. Han har det fint med, at flere af skolens kommende elever har en 10. klasse med i bagagen. - Det er altid godt for de unge mennesker at være lidt ældre, når de hos os skal vælge et specifikt fagområde, siger Neil Jakobsen. Hvor mange elever skolen præcist får efter sommerferien kan variere en del endnu, da der plejer at komme ansøgninger helt frem til skolestart.