EMNER

Erhvervsskoler bør lægges sammen

Dansk Byggeri har henvendt sig til tre institutioner

AALBORG:Dansk Byggeri vil have sat skub i sammenlægningerne af erhvervsskoler i Nordjylland. Organisationen peger på byskolemodellen som den rigtige løsning, og det har man nu skrevet til de tre involverede skoler om. Nærmere bestemt er det bestyrelserne for AMU Nordjylland, Aalborg tekniske Skole og EUC Nord, der har fået brev fra Dansk Byggeri, som nøje har fulgt forhandlingerne om institutionsstrukturen i Nordjylland. Dansk Byggeri mener helt klart, at det bedste vil være en samling af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser ikke bare geografisk men også i samme institution. Målet er at skabe bæredygtige uddannelsesinstitutioner. - Det vil sige skoler, der kan udbyde grund-, efter- og videreuddannelse bestående af arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte videregående uddannelser og - som tilfældet er i Aalborgområdet - også mellemlange videregående uddannelser, skriver direktør Søren Pedersen, formand for Dansk Byggeri i Nordjylland, i brevet til de tre bestyrelser. Han peger på, at der vil være adskillige fordele ved en samling af denne række af uddannelsesniveauer. Blandt andet vil det skabe synlighed, men det vil også bidrage til en god sammenhæng mellem det erhvervsrettede uddannelsessystems niveauer. - Mulighederne vil være til stede for at skabe en volumen af lærlinge, kursister og studerende, som er en forudsætning for kvalitetsudvikling og etablering af gode lære- og studiemiljøer. I Nordjylland vil det være ønskeligt, at der etableres en sådan institution i den sydlige henholdsvis den nordlige del af Nordjyllands amt, skriver Søren Pedersen i brevet. Helt konkret går opfordringen til de tre bestyrelser på, at AMU Nordjylland og Aalborg Tekniske Skole gennemfører byskolemodellen, og at dette viden- og kompetencecenter i Aalborg samarbejder tæt med EUC Nord i Hjørring.