Erhvervsskoles budget er væltet

Undervisningsminister skal svare på, hvorfor tilskud til ungdomsuddannelser på EUC Nord er beskåret med seks mio. kr. med tilbagevirkende kraft

FREDERIKSHAVN:Ungdomsuddannelserne på EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn er blevet alvorligt ramt af et reduceret taksameter-tilskud med tilbagevirkende kraft. Undervisningsministeriets udmøntning af finanslov 2003 betyder, at de unges uddannelse i år skal beskæres med et beløb på seks mio. kr., for at EUC Nord kan få økonomien til at hænge sammen. - Det var penge, EUC Nord var stillet i udsigt og havde budgetteret med og som er brugt, så det forekommer helt urimeligt, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der i Folketingets spørgetid i dag forventer at få en forklaring af undervisningsministeren. - Jeg vil have en begrundelse af ministeren for besparelsen på seks mio. kr. med tilbagevirkende kraft, og på, hvordan besparelsen hænger sammen med regeringens erklærede ønske om at gøre finanslov 2003 til "ungdommens finanslov", siger Bjarne Laustsen. Direktør Flemming Brøndum, EUC Nord, finder det uacceptabelt, at ministeriet tilbagevirkende kraft ændrer taksterne til erhvervsskolerne. - Der har således været gennemført aktiviteter på efteruddannelsesområdet, som nu ikke kan hænge sammen totaløkonomisk, oplyser Flemming Brøndum. - Konsekvensen er, at erhvervsskolerne må overføre midler fra ungdomsuddannelserne til finansiering af efteruddannelsesområdet, fremfører Flemming Brøndum og opfordrer kraftigt til en revurdering af af det udmeldte regelsæt. Han udtrykker samtidig forståelse for, at der kan være behov for at ændre taxameterbetalingen for at kunne overholde skattestoppet, men at det i så fald kun bør have effekt for de taxametre, der er gældende for kommende aktiviteter. I Finanslovsforslaget og det foreløbige takstgrundlag fra august 2002 var der på fælles- og bygningsområdet afsat henholdsvis 14.200 kr. og 14.600 kr. i taksttilskud pr. årselev på de tekniske skoler og henholdsvis 8000 kr. og 6300 kr. til handelsskolerne. Beløbene udbetales året efter, at aktiviteterne er gennemført Men i december 2002, hvor finansloven blev vedtaget, var hele området med de tekniske fag pludseligt forsvundet fra takstoversigten, som nu sagde henholdsvis 8000 kr. og 6300 kr. for alle fag. - Det er kritisabelt, at udmeldingen sker så sent og uden forudgående varsel. EUC Nord har ikke haft mulighed for at imødegå tabet, understreger Flemming Brøndum, der også har klaget sin nød til to andre nordjyske folketingsmedlemmer, Marianne Jelved (R) og Tina Nedergaard (V). EUC Nord omfatter de tekniske skoler skoler i Frederikshavn og Hjørring samt Handelsskolen i Hjørring.