Turisme

Erhvervsturister har penge med i bagagen

Syv arrangementer giver 45 mio. kr.

AALBORG:Der følger masser af omsætning med, når erhvervsturister kommer til byen for at deltage i kongresser, konferencer og messer. Faktisk langt mere, end de almindelige turister skaber. Således medfører syv af efterårets store arrangementer i Aalborg Kongres & Kultur Center ikke mindre end en omsætning på 45 mio. kr. i Aalborg og omegn, 22.000 hotelovernatninger og arbejde svarende til 112 heltidsjob i et år. Det oplyser direktør Ernst Trillingsgaard fra centret efter at have regnet på den afledte effekt af de store arrangementer, der indledes i dag med Socialdemokratiets kongres. De 1000 deltagere, der er her til på søndag, får 15.-17. september følge af 200 deltagere i Skattechefforeningens årsmøde og fra 18. til 28. september af hele 1900 deltagere i SiD og KADs første fælleskongres under det nye navn Fagligt Fælles Forbund eller i daglig tale 3F. Fra 2. til 8. oktober deltager 525 i Nærings- og Nydelsesmiddelforbundets kongres, fra 28. til 31. oktober kommer der 350 til Teknisk Landsforbunds årsmøde, Dansk Vand- og Spildevandsforenings årsmøde har 300 deltagere i tiden 8.-10. november og endelig er der 250 deltagere fra hele verden på Euro Environment i dagene 11.-12. november. Fra et økonomisk synspunkt er de sidstnævnte ikke mindst interessante, da en international kongresdeltager ifølge tal fra Danmarks Turistråd gennemsnitligt omsætter for 2750 kroner pr. dag hvad angår overnatning, bespisning, transport, køb af souvenirs osv. osv. En tilsvarende dansk erhvervsturist bringer gennemsnitligt 1950 kr. med sig pr. døgn. - Imidlertid er det svært at begå sig på det internationale marked. I udlandet ved kun de færreste, hvor Aalborg ligger, mens de nemmere kan forholde sig til Bali, Paris eller Rio, konstaterer Ernst Trillingsgaard. - Men hvis først det lykkes os at lokke nogen herop, er det meget lettere at få dem til at komme igen. Udlændinge viser sig altid at blive meget glade for opholdet og byen i det hele taget. Ernst Trillingsgaard fremhæver, at centret med sine 43 mødelokaler efter sigende har det største antal i hele Europa, hvilket er vigtigt for mange af kunderne: - Flere af de store forbund kræver stor fleksibilitet og sætter sig simpelthen på hele huset. Det er således en af årsagerne til, at vi har kunnet indgå langtidskontrakter med både Socialdemokratiet og Kommunernes Landsforning, som begge holder deres kongresser hos os helt frem til 2008. Ernst Trillingsgaard er dog også stolt af, at det er lykkedes at få SiD og KADs fælles kongres til byen. Den er så stor, at ikke alle deltagerne kan indkvarteres i Aalborg. Nogle bliver således kørt helt til Blokhus. I det hele taget er der fyldt godt på i Aalborg Kongres & Kultur Center i lang tid fremover. I de kommende tre måneder er der kun fire ledige dage i den store sal, og i ordrebogen er der aftaler helt frem til 2011.