EMNER

Erhvervsuddannelser forenet

AMU-skolerne i Hjørring og Frederikshavn indgår i EUC Nord

HJØRRING-FREDERIKSHAVN:Sammenlægningen af de korte og længere erhvervsuddannelser i Vendsyssel er en kendsgerning. AMU Nordjyllands afdelinger i Hjørring og Frederikshavn bliver en del af EUC Nord. - Hermed bliver EUC Nord for alvor den brede regionale erhvervsuddannelsesinstitution i Vendsyssel, som kan sikre udbuddet af uddannelsesmuligheder i lokalområderne til gavn for det regionale erhvervsliv og arbejdsmarked, fremhæver bestyrelsesformændene Niels Daugberg, EUC Nord, og Bent Christensen, AMU Nordjylland. Allerede i april i år traf bestyrelserne på begge skoler beslutning om at arbejde hen imod en overdragelse af det tidligere AMU-Center Vendsyssel til EUC Nord, der i forvejen udbyder erhvervs- og efteruddannelse i Frederikshavn og Hjørring. Udgangspunktet for er en fælles vision om en sammenhængende struktur i erhvervsuddannelserne og den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. - Samarbejdet mellem erhvervsuddannelsesinstitutionerne vil sikre, at de lokale og regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske behov i Nordjylland varetages mest hensigtsmæssigt, erklærer de to formænd. EUC Nord udbyder nu en lang række nye aktiviteter, som tidligere blev udbudt af AMU Nordjylland. Det er blandt andet uddannelse til at køre lastbil, kran, bus, taxi og truck og en andre aktiviteter, som ligger tæt op ad EUC Nords allerede eksisterende uddannelser på områder som el, metal, bygge og anlæg. EUC Nord overtager ca. 40 medarbejdere samt bygninger, udstyr og inventar på Ringvejen i Hjørring og Knivholtvej i Frederikshavn. For virksomheder og kursister vil ændringerne næppe være markante, da AMU-aktiviteter i Vendsyssel nu blot foregår i EUC Nords regi. Sammenlægningen, netop konfirmeret af bestyrelserne, sker med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2003.