Erhvervsuddannelserne trækker

Over halvdelen af 9. årgang går i første omgang videre til 10. klasse

Elever fra 9. og 10. årgang slog sig løs i Anlægget i Aars i fredags, hvor de fejrede sidste skoledag. Men efter eksamener og sommerferie står der igen undervisning på skemaet for langt de flestes vedkommende. Foto: Michael Bygballe

Elever fra 9. og 10. årgang slog sig løs i Anlægget i Aars i fredags, hvor de fejrede sidste skoledag. Men efter eksamener og sommerferie står der igen undervisning på skemaet for langt de flestes vedkommende. Foto: Michael Bygballe

VESTHIMMERLAND:I fredags fejrede eleverne i 9. og 10. klasserne deres sidste skoledag, før det går løs med eksamener. For 9. årgang er det dog snarere et ”på gensyn” til skolen, for over halvdelen fortsætter i 10. klasse efter sommerferien. - Her i Vesthimmerland er der rigtig mange, der vælger 10. klasse, selv om regeringen har en anden mening om det, siger Randi Jacobsen, leder af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Center Himmerland i Aars. Ifølge Randi Jacobsen vælger 33 procent af kommunens 9. klasse elever at fortsætte i 10. klasse med brobygning. Yderligere 20 procent tager 10. klassetrin på en efterskole. 18 procent går videre til en erhvervsuddannelse, mens 15 procent starter på et alment gymnasium, syv procent vælger HHX, altså handelsgymnasiet, fire procent starter på HTX, det tekniske gymnasium, mens tre procent går i gang med noget andet. Ser man på 9. og 10. årgang under ét, så melder næsten samtlige unge i Vesthimmerlands Kommune sig til en ungdomsuddannelse, når de slutter i grundskolen. I Vesthimmerlands Kommune er der flere, der vælger en erhvervsuddannelserne, end i både Nordjylland generelt og i landet som helhed. Det vil sige, at de unge typisk vælger at gå videre til en handelsskole, teknisk skole eller landbrugsskole. - Det hænger sammen med både traditioner, kultur og erhvervsstrukturen i området, siger Randi Jacobsen og tilføjer: - Faglært arbejdskraft er det, man har efterspurgt, og som stadig efterspørges. Det er i højere grad drengene, der vælger en erhvervsuddannelse, end pigerne. Derimod ligger søgningen til de gymnasiale uddannelser i Vesthimmerland under niveauet for landet som helhed og også under niveauet for Nordjylland. Men i de sidste år har der været en stigning i antal elever, der vælger en gymnasial uddannelse, oplyser Randi Jacobsen. Det er specielt interessen for at tage en studentereksamen, der er markant lavere i Vesthimmerland end landsgennemsnittet. Når det gælder HHX og HTX er søgningen på niveau med landet som helhed, HHX endda lidt over. Cirka en femtedel af de unge, der starter på en ungdomsuddannelse, falder fra. Målsætningen er, at 95 procent af de unge skal tage en ungdomsuddannelse. UU Center Himmerland har fået Mål 3 midler fra EU til at etablere en mentorordning for frafaldstruede unge på erhvervsuddannelserne.