Erhvervsudvikling i Ny Hjørring kommune

MULIGHEDER:Vi har mange muligheder for erhvervsudvikling i Ny Hjørring Kommune og som hver især fortjener at blive hjulpet videre. Vi ønsker at bistå i de initiativer, der på landsplan er sat i gang omkring iværksætteri,, og sammen med de lokale erhvervsråd, finde den fremtidige struktur for erhvervsrådgivningen i Ny Hjørring Kommune. Vi mener det er vigtigt, at fastholde de lokale private kræfter og initiativer sådan, at erhvervsrådene ikke bliver udelukkende en kommunal opgave. Virksomhederne eksisterende og nye, skal føle en let tilgængelighed hos myndighederne i Ny Hjørring Kommune. De skal føle, at kommunen er "medspiller" indenfor lovgivningens og indenfor de kommunalt fastsatte grænser. Netop de kommunalt fastsatte grænser i miljø og naturpolitikken, bliver en af de helt store opgaver for politikkerne i Ny Hjørring Kommune. Hidtil har kommunerne i vidt omfang kunne sætte deres lid til at blive kontrolleret af amternes mere restriktive politik i miljø- og planspørgsmål. Mange af disse beslutninger overlades nu til kommunerne og her vil vi gerne være med til at udfærdige en afbalanceret politik, der ikke udelukkende skal prioriteres efter økonomi. Erhvervsliv og bæredygtighed skal integreres. Tænk på, hvor naturligt vi anser det for, at kunne drikke et glas vand fra hanen. Det skal vi kunne blive ved med.