Skolelukninger

Erik Bøgh var ikke inhabil

Statsforvaltningen underkender Thisted Byråds beslutning om at udelukke byrådsmedlem fra Vesløs, da den nye skolestruktur skulle vedtages.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En glad Erik Bøgh Nielsen med Statsforvaltningens afgørelse om, at han ikke var inhabil i sagen om skolestruktur. Foto: Diana Holm

Erik Bøgh Nielsen, socialdemokratisk byrådsmedlem fra Vesløs, kunne godt have deltaget i byrådets beslutninger om den fremtidige skulestruktur. Det fastslår statsforvaltningen i Aalborg, efter at en borger i Frøstrup, Flemming Nørgaard, havde klaget over, at Erik Bøgh Nielsen - medlem af børne- og familieudvalget - var med til at afgøre fremtiden for skolerne på Hannæs. Flemming Nørgaard rejste tvivl om byrådsmedlemmets habilitet med henvisning til, at Erik Bøgh Nielsen er halinspektør i Hannæs Hallen, og at hans kone, Bente Holm Nielsen, er lærer på Vesløs Skole. Erik Bøgh Nielsens blev dog faktisk erklæret inhabil af et flertal i byrådet, da skolestrukturen var på dagsordenen 1. december sidste år. Forinden var kommunens egne jurister ellers nået frem til den konklusion, at Erik Bøgh godt kunne deltage i behandlingen af sagen. Statsforvaltningen er altså enig med juristerne. Hannæs Hallen ligger ganske vist lige ved siden af Vesløs Skole og bruges af skolens elever. Men statsforvaltningen lægger vægt på, at Erik Bøgh Nielsen har fast løn som halbestyrer, og at den nye skolestruktur ikke har betydning for hallens drift. Hvad angår Bente Holm Nielsen påpeger statsforvaltningen, at hun ikke har en ledende stilling som lærer og i øvrigt ikke er i fare for at blive afskediget i forbindelse med flytningen af elever fra Vesløs til Tømmerby. - Det er dejligt, at der kommer sådan en afgørelse. Jeg har ikke ligget søvnløs, men det har da påvirket en lidt, og det har nok påvirket min kone mere. Det mest mærkelige var, at jeg på et tidspunkt ikke var inhabil, og så alligevel var det, siger Erik Bøgh Nielsen.