Lokalpolitik

Erik og FREDERIK

Forud for sit kandidatur krævede tidligere borgmester Erik Sørensen ro på bagsmækken, og afviklingen af en fredelig og munter generalforsamling tyder på, at der nu er arbejdsro i FREDERIK

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I Ejvind Nielsens fravær var det bestyrelsesmedlem Kim Rasmussen, der oplæste beretningen, der ikke affødte en eneste kommentar. Privatfoto

Tidligere borgmester Erik Sørensen, er ny formand for FREDERIK. Han ser sig selv som neutral i forhold til de forskellige detailhandlende - akkurat som Ejvind Nielsen har været det. Nu skal han sætte sig ind i de handlendes problemer, og opgaven er selvfølgelig at skaffe en meromsætning til medlemmerne. - Vi skal først og fremmest sørge for oplevelser, der gør at kunderne kommer. De skal gerne blive lidt længere i byen, de skal føle sig godt behandlet, vi skal nurse lidt om dem, så de bruger lidt flere penge, end de måske lige havde planlagt. Det er også afgørende, at der er aktiviteter for børn, siger Erik Sørensen, der virker meget tændt og opsat på at komme i gang. - Og hvis kunderne føler sig godt behandlet, kommer de jo også igen, tilføjer den nye FREDERIK-formand. En overraskelse Erik Sørensen blev overrasket, da han allerede før sommerferien sidste år blev kontaktet angående formandsposten. - Tænk, at de ville have en socialdemokrat som formand for handelen i Frederikshavn, smiler Erik Sørensen, der dog også bad om betænkningstid. - Fra min side var betingelsen, at der skulle være fred og ro på bagsmækken, fortæller Erik Sørensen. Sidste års ballade Fred og ro havde der just ikke været i tiden omkring sidste års generalforsamling. Efter at Ejvind Nielsen havde meldt ud, at han ville stoppe, var der ballade både i kulissen og på selve generalforsamlingen. Den daværende handelschef Helle Nørgaard Pedersen sagde op. Det endte med, at Ejvind Nielsen valgte at blive på formandsposten. - Jeg ville ikke have noget ballade, og jeg ville ikke ud i en konkurrence om formandsposten. Derfor bad den tidligere borgmester bestyrelsen stikke fingeren i jorden og mærke efter om der blandt medlemmerne var opbakning til ham som formand. Opbakningen var stor blandt markante forretningsdrivende, beretter han. I byrådet skal Erik Sørensen arbejdet for hele kommunen. Frederikshavn som dynamo - Som formand skal jeg kun arbejde for FREDERIKS medlemmer og for udviklingen af Frederikshavn by - en by, som jeg virkelig brænder for. Vi skal have fokus på Frederikshavn som dynamo for hele kommunen, er holdningen hos den nye formand. Erik Sørensen spår en stor fremtid for handel på internettet. Derfor synes han, at foreningen også skal spørge sig selv, hvordan man bedre kan bruge og støtte de lokale virksomheder, der tilbyder sig via internettet. Desuden mener han, at det er helt afgørende med et udvidet samarbejde med turistkontoret og erhvervskontoret samt havnen, færgeselskaberne, eventorganisationerne. Sammen kan man skabe merværdi. Endelig skal der jo være et samarbejde med kommunen, der skal sørge for planlægning af torve, pladser og infrastruktur, offentlige toiletter og parkeringsmuligheder. Billige havregryn Tidligere har Erik Sørensen overladt det til fru Eva at sørge for de daglige indkøb. - Men nu gør vi det sammen. Jeg kigger i tilbudsaviser. I dag har jeg da fundet nogle billige havregryn - af den gode økologiske slags, slutter den nye formand for FREDERIK. Som nævnt var der en del turbulens op til og under selve generalforsamlingen sidste år. I år foregik generalforsamlingen i en helt anderledes stemning, der var totalt afslappet, næsten pjattet. Ejvind Nielsens var syg, og i hans fravær var det bestyrelsesmedlem Kim Rasmussen, der oplæste beretningen og krydrede den med sine egne lunefulde bemærkninger. Beretningen blev taget til efterretning uden et eneste spørgsmål eller kommentar. På samme måde gik det med regnskabet. Kontingentet fortsætter uændret i år, men generalforsamlingen var positivt indstillet over for et ønske om en ti procents stigning næste år. Det vil give ekstra 125.000 kroner i FREDERIK's kasse i 2012. Erik Sørensen blev valgt for et år. Alle øvrige valg til bestyrelsen var genvalg.

Forsiden