Lokalpolitik

Erik Sørensen er nu valgt til spidskandidat til byrådsvalg ALENE: Eneste kandidat, og han fik opbakning fra Skagen, Sæby og Frederikshavn

Marianne Isenmarianne.isen@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Borgmester Erik Sørensen fra Frederikshavn er nu officielt valgt som borgmesterkandidat for Socialdemokraterne. Han stiller således op ved valget 15. november til den nye Frederikshavn Kommune. Det oplyser Stig Lundbo, der var dirigent på en fælles generalforsamlin for de tre socialdemokratiske partiforeninger i Skagen, Frederikshavn og Sæb, . som indgår i den nye kommune efter sammenlægningen. Erik Sørensen valgt uden modkandidat. På generalforsamlingen, der havde deltagelse af 88 medlemmer, blev der også vedtaget en tidsplan for kommunevalget, opstillings og afstemningsregler samt et valgprogram. Erik Sørensen blev af det nedsatte koordinationsudvalg anbefalet af Henning Pedersen, der blandt andet sagde, at Erik Sørensen har stor erfaring fra det nuværende arbejde som borgmester. Han har formået at samle og skabe samarbejde i i byrådet i Frederikshavn. Vendt omtale af byen Det blev også fremhævet, at han som borgmester har stået i spidsen for at udvikle Frederikshavn blandt andet med bedre muligheder for idræts- og kulturlivet gennem etableringen af Det Musiske Hus, Arena Nord samt et nyt is-stadion. Endelig fremhævede Henning Pedersen, at Erik Sørensen har fået vendt omtalen af Frederikshavn i positiv retning. Efter valget sagde Erik Sørensen i sin takketale, at han ville stå i spidsen for at opbygge og forme den nye Frederikshavn kommune på en sådan måde, at den bedste kvalitet i de tre kommuners tilbud til borgerne vil sætte standarden. Det kan alle trygt regne med. -Vi skal forbedre ældreplejen. Vi vil tilbyde rengøring af badeværelse og vask af gulve hver uge. Efter eget ønske tilbydes hjælp til bad op til 3 gange pr. uge. Der skal afsættes ekstra tid til omsorgsarbejde efter den ældres eget valg. Han lovede også, at der skal ske en kraftig satsning på forbedring af kvaliteten i folkeskolen. -Vi vil ikke acceptere, at børn forlader folkeskolen uden tilstrækkelige færdigheder i læsning, skrivning og regning, sagde Erik Sørensen. Liste klar 10. maj Planen er nu, at de lokale partiforeninger skal finde frem til de øvrige kandidater, og om de eventuelt skal vælges ved urafstemning. De tre lokale foreninger skal så melde tilbage senest 10.maj og listen er klar til offentliggørelse 11.maj. - Koordinationsudvalget har samtidig besluttet, at Socialdemokraterne i alt opstiller 31 kandidater til det nye byråd. Foruden spidskandidaten bliver der 15 kandidater fra Frederikshavn, otte fra Sæby og syv fra Skagen, siger Stig Lundbo.