Erik Thrane vender tilbage

} TILBAGE: Erik Thrane er tilbage som formand for Brønderslev Bokseklub. På generalforsamlingen ønskede formanden gennem tre år, Morten Rosenkilde, at stoppe. Det skyldes, at han ikke længer kan afse tid til posten på grund af travlhed. Men Erik Thrane sagde ja til at tage formandsposten igen. Han har i tre år været menigt bestyrelsesmedlem. Da han stoppede for tre år siden havde han været formand sammenlagt i 20-25 år. Erik Poulsen trak sig også ud. Nyvalgt blev Lasse Jørgensen, mens Niels Kronborg blev genvalgt. Der er nu kun fem i bestyrelsen mod tidligere seks. Morten Rosenkilde bliver suppleant, men i klubben arbejder suppleanterne med. } HUSLEJESTIGNING:Brønderslev Kommunes økonomiudvalg skal torsdag godkende driftsbudgettet for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri". Der er budgetteret med 53.000 kr. til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.Endvidere budgetteres der med et lejetab på 40.000 kr., hvor der i regnskabsåret 2003-2004 var et tab på godt 66.000 kr. Bestyrelsen for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri" har godkendt bbudgettet. Der lægges op til en stigning i huslejen på 60 kr. pr. lejemål fra 1. august.