Hobro

Erindringer fra en svunden tid

Henning Melin berettede om sin tid som bydreng i Skibsgade. Foto: Niels Reiter

Henning Melin berettede om sin tid som bydreng i Skibsgade. Foto: Niels Reiter

{ HOBRO: Et halvhundrede borgere - tilflyttere som ”gamle” indfødte - deltog i byvandringen i Skibsgade - en af Hobros ældste gader. Foreningen for BEDRE BYMILJØ i Hobro Kommune havde bedt kommunens arkitekt Annie Eggert Hansen om at ledsage og fortælle om Hobro Kommunes Byfornyelsesprojekt i gaden. Efterhånden som skaren gik ned gennem gaden med de smukke nye lygtepæle dukkede de mange barndomsminder og historier fra livet i gaden op blandt deltagerne. En ældre dame ventede ved sin bopæl for at vise nogle gamle fotos frem fra Skibsgade, mens en anden kunne fortælle fra sin tid som bydreng hos daværende Købmand Christensen i nr. 16. Der er også historien om Frk.Sofie Pedersens hjemmebageri i nr. 20, hvor man siden 1929 og op til 50érne om morgenen kunne få bragt de dejligste rundstykker og kryddere lige til døren Bedre Bymiljøs bestyrelsesmedlem Elsebeth Skøt Andersen havde nok at gøre med at notere sig navne og telefonnumre på de mange tilstedeværende, som havde oplysninger, som det er hensigten at bruge til ”Skibsgades Historie” i forbindelse med en mulig udstilling, når byfornyelsesprojektet i gaden til næste år afsluttes. - Vi opfordrer alle, som kan fortælle noget om Skibsgades historie til at kontakte os, siger formanden for BEDRE BYMILJØ Kirsten Hjarnø Mathiassen.