Aalborg

Erindringsværksted har succes

VESTBYEN:- Vi ligger underdrejet de næste to mandage. Det betyder ikke, at vi ikke magter at holde møder. Det skyldes snarere vores succes, fortæller Jens Gjøl fra Vestbyens Erindringsværksted. Erindringsværkstedet er de seneste måneder nærmest blev løbet over ende - forstået på den måde, at ved de seneste møder på Kastetvej 49 måtte flere gæster gå forgæves, fordi lokalet inden start var overfyldt. - Samtidig har vi oplevet en så stor tilgang af indsamlede effekter, at det langt overstiger vore forventninger. Derfor har vi fundet det nødvendigt at rebe sejlene, og sætte tempoet lidt. Hvis vi skal forvalte de indsamlede effekter, kræver det, at vi behandler det forsvarligt, fortsætter Jens Gjøl. Der er derfor blevet nedsat et arkiv- eller registreringsudvalg, som i samarbejde med lokalhistorisk arkiv skal opbygge et registreringssystem og lokalarkiv i Vestbyen. Så i de kommende uger koncentreres kræfterne om denne opgave. Det første næste møde bliver derfor først mandag den 31. marts kl. 10, hvor Leo Møller, Anker Møller og Ib Bøgh Andersen vil fortælle om deres opvæksts i Vestbyen. Mødet afholdes denne gang i Boldklubben Frejas klublokale på Vestre Fjordvej. I øvrigt er I velkomne til at kontakte mig for nærmere informationer.