Erstat garanti med konkurrence

PENSIONER:De Konservative kom i august med et glimrende forslag om, at der skulle nedsættes en pensionskommission, der skulle give vores system omkring arbejdsmarkedspensionerne et hårdt tiltrængt serviceeftersyn. Det var et rigtig godt forslag, som den nye regering straks bør tage til sig. Der er brug for nogle helt radikale ændringer i systemet, fordi grundlaget for pensionssystemet har ændret sig fundamentalt de seneste år. De fleste pensionskasser og pensionsselskaber er nemlig stærkt på vej til at fjerne enhver form for garanti for pensionen. Trenden er, at den enkelte lønmodtager selv fremover skal bære alle risici. Det harmonerer meget dårligt med, at det enkelte pensionsinstitut i dag ofte har et monopol på den enkeltes opsparing i 40-60 år eller mere. De fleste lønmodtagere tvinges jo til at indbetale til et ganske bestemt pensionsinstitut, som endda oftest er styret af fagforeningerne og/eller arbejdsgiverne. En nul-garanti kombineret med et monopol harmonerer meget dårligt med hinanden, ja faktisk er det dødsensfarligt. Lønmodtagerne er som individer eller gruppe rent ud sagt i dag på herrens mark overfor deres pensionsinstitut. Fraværet af garantierne kræver, at bestyrelserne skal presses fra anden side, blandt andet ved at medlemmerne får mulighed for at stemme med fødderne. En øget flyttemulighed skal så at sige erstatte garantierne. Der skal mere konkurrence mellem institutterne. Flytninger kan så enten ske individuelt eller kollektivt, men det er noget af det en kommission bør kikke nærmere på, sammen med mange mange andre ting. Jeg vil på den baggrund stærkt opfordre regeringen til at nedsætte den foreslåede kommission her i efteråret 2011, også selv om forslaget oprindeligt kom fra de konservative, der jo ikke klarede valget godt, men dog rakte en hånd ud mod midten. Hvis regeringen vil fremstå som en moderne regering, så nedsætter den straks kommissionen.