Retspleje

Erstatning afvist igen

FREDERIKSHAVN:Der bliver ingen erstatning til seks mænd, som sad fængslet i op til et halvt år i skudsagen i Frederikshavn i 2006. Vestre Landsret er nået til samme afgørelse som retten i Hjørring for et år siden. Nemlig at statsadvokatens afvisning af erstatningskravet var berettiget. Skyderiet opstod efter et møde mellem medlemmer af to bander på Hotel Jutlandia. Ved skyderiet blev to mænd såret. Landsretten anfører, at flere af de frifundne selv har påkaldt sig mistanke. Det har de gjort alene ved deres tilstedeværelse ved et møde med et kriminelt formål, bevæbnet og iført skudsikre veste. Endvidere forsøgte mændene efter skyderiet at unddrage sig pågribelse. Endelig vanskeliggjorde de efterforskningen gennem modstridende forklaringer eller afvisning af at udtale sig. - Jeg er tilfreds med udfaldet af sagen, siger statsadvokatassessor Michael Møller Hansen. Der har tidligere fra advokatside været hård kritik af, at det er statsadvokaturen, som både fører straffesagerne i landsretten og bagefter vurderer frifundnes krav om erstatning for uberettiget fængsling. I den aktuelle sag har statsadvokaten hele tiden afvist erstatningskravene. Michael Møller Hansen siger, at det forhold, at byretten og nu landsretten giver statsadvokaten medhold underbygger, at det nuværende system virker.