Naturkatastrofer

Erstatning efter stormflodsskader

} ØSTVENDSYSSEL: Stormrådet har besluttet, at den forhøjede vandstand ved Østkysten 8. og 9. januar, nærmere betegnet strækningen mellem Aalbæk og Sæby, må betegnes som en decideret stormflod. Det betyder, at man kan søge erstatning på løsøre og bygninger, som er blevet ødelagte på grund af stormfloden. Dog understreger Stormrådet, at erstatningen kun kan udbetales hvis skaden er eller bliver anmeldt til et forsikringsselskab inden 9. marts 2005. Man skal desuden være opmærksom på, at der på privat løsøre og privatbolig er en selvrisiko på mindst 5.000 kroner og på erhvervsløsøre, erhvervsejendomme og fritidshuse er en selvrisiko på mindst 10.000 kroner.