EMNER

Erstatning for oprensning i juridisk klemme

Vesthimmerlands Kommune og grundejer i strid om vedligeholdelse af å-strækning, så nu ser over-taksationskommissionen på sagen

Genstanden for striden er en strækning i Sønderup Å. Her mener en lodsejer, at kommunen ikke har holdt grøden nede. Arkivfoto

Genstanden for striden er en strækning i Sønderup Å. Her mener en lodsejer, at kommunen ikke har holdt grøden nede. Arkivfoto

En erstatning på 80.000 kroner, som kommunen er dømt til at betale en lokal lodsejer, bliver foreløbig i kommunekassen. Kommunen mener nemlig ikke at lodsejeren har noget at komme efter selv om beløbet skal betales ifølge en kendelse fra en taksationskomité. Lodsejeren bor ud til Sønderup Å, og det er netop kommunens vedligeholdelse af vandløbet, han har sat et stort spørgsmålstegn ved. Kort fortalt mener han ikke at kommunen har levet op til sine forpligtelser på en række områder. Blandt andet ved ikke at have holdt grøden tilstrækkeligt nede, så vandstanden er steget nok til at gøre hans marker meget fugtige - det man kan kalder vandlidende. Fejl på 11 punkter Kommunen finder dog, at kendelsen bygger på en lang række fejl. Derfor er afgørelsen sendt til den såkaldte over-taksationskommission, der kan omstøde kendelsen. Hvornår, der kommer svar herfra, vides der dog ikke noget om. Kommunen nævner i elleve punkter grunde til at erstatningssagen er bedømt ud fra de forkerte regulativer. For eksempel at specielle vejrforhold ved opmåling har spillet ind samt at erstatningsbeløbets størrelse er regnet forkert ud. Og skal der betales erstatning skal regningen i øvrigt deles med Rebild kommune, der står for en del af vandløbet, gør man opmærksom på. Ny sø en mulig løsning Kommunens holdning har fundet opbakning hos en ekstern advokat, der har anbefalet at man fastholder klagen til over-taksationskommissionen. Også Kommuneforsikringen - der i givet fald vil skulle betale en del af erstatningen - finder kommunens synspunkt rimeligt. Miljøteknikerne vurderer at problemet i området ikke er dårlig vedligeholdelse med at området er så vandrigt, at der nok bør laves en sø eller et vådområde i nærheden. Også fordi klimaforandringerne formentlig vil føre til mere regn i fremtiden.