Erstatning til psykisk arbejdsskadede

{ Arbejdsskader kan også være psykiske, og antallet af danskere, der får udbetalt erstatning på grund af psykiske arbejdsskader, er steget markant. Det endelige tal for 2006 er endnu ikke opgjort, men tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), der udbetaler erstatning til arbejdsskadede, viser, at der i første halvår af 2006 blev udbetalt 78 procent mere i arbejdsskade-erstatning for psykiske lidelser end i første halvår sidste år. Fra 2004 til 2005 steg beløbet fra 24 til 72 millioner kroner, og den store stigning skyldes primært, at AES anerkender flere psykiske lidelser end tidligere. Fængselspersonalet modtager den største andel af erstatningerne, og fik 90 procent af de 72 millioner kroner i 2005. Kilde: Politiken