Erstatningssag føres for afdød

Landsretten skal afgøre afdøde Louise Laursens erstatningskrav

Efter frifindelsen i landsretten, hvor Louise Laursen var tiltalt for at have dræbt sin mor, fortsætter sagen om erstatning for 14 måneder i varetægtsfængsel - selvom Louise Laursen, der her ses sammen med sin forsvarer, Michael Juul Eriksen, nu er død. Arkivfoto: Claus Søndberg

Efter frifindelsen i landsretten, hvor Louise Laursen var tiltalt for at have dræbt sin mor, fortsætter sagen om erstatning for 14 måneder i varetægtsfængsel - selvom Louise Laursen, der her ses sammen med sin forsvarer, Michael Juul Eriksen, nu er død. Arkivfoto: Claus Søndberg

NORDJYLLAND:Striden om erstatning til afdøde Louise Laursen fra Suldrup-sagen vil blive gennemført ved landsretten, selvom hovedpersonen er død. Sagen kommer for 24. februar ved landsretten i Aalborg. Det er landsretten, der har afgjort, at sagen skal gennemføres, selv om Louise Laursen er død og derfor ikke kan fremføre sin version af sagen. Begrundelsen er nogle juridiske teknikaliteter byggende på, at en erstatningssag er en civilsag, der ganske vist her føres efter strafferetsprincipper, fordi sagen mod Louise Laursen var en straffesag. En civilsag kan gennemføres, selv om hovedpersonen er død. Det kan en straffesag ikke. - Sagen er jo uden fortilfælde, så jeg var forberedt på, at det kunne blive afgørelsen. Så må jeg vinde sagen endnu en gang, siger Louise Laursens forsvarer gennem hele forløbet, Michael Juul Eriksen, Århus. Frifundet for drab Han fik først Louise Laursen frifundet for drabet på sin mor. Siden fik han rettens medhold i, at hun skulle have en væsentlig større erstatning end den, statsadvokaturen ville bevilge. Statsadvokaturen var anklager mod Louise Laursen og tabte straffesagen i landsretten. Michael Juul Eriksen rejste et erstatningskrav for de 14 måneder, Louise Laursen var varetægtsfængslet, på tre gange den normale takst. Statsadvokaten ville kun bevilge det halve af den normale takst for drabssager. Den afgørelse blev underkendt i byretten, der bevilgede det dobbelte af statsadvokatens tilbud, svarende til standardtaksten for uberettiget varetægtsfængsling i forbindelse med en drabsanklage. Det ville betyde 449.000 kroner ekstra til Louise Laursen, og det var både hun og hendes forsvarer indstillet på at acceptere, så sagen kunne lukkes og familien komme videre med tilværelsen. Ankede dom Men statsadvokaten i Aalborg ankede byrettens dom, og de ekstra 449.000 kroner kom aldrig til udbetaling. Michael Juul Eriksen kontraankede med krav om den oprindeligt krævede høje erstatning på omkring 1,6 millioner kroner. Det er det krav, han nu fremfører i landsretten, mens statsadvokat Kirsten Dyrman vil forsøge at overbevise retten om, at det halve af standardtaksten er den rette erstatning. - Jeg har en god sag på vegne af Louise Laursens to døtre. Hvis Louise Laursen ikke var blevet udsat for det, hun blev i forbindelse med drabssagen, ville hun ikke være død nu, siger advokat Michael Juul Eriksen.