Lokalpolitik

Et åbent og levende byråd

Læserbrev

POLITIK:Hvor er det en fornøjelse at læse Nordjyskes sektion "Indsigt" d. 3.1. som er fyldt med inspirerende, kritisk og oplysende læsestof. Man beskæftiger sig bl.a. med hvilke værdier, der bør være fremherskende i fremtidssamfundet. Mange borgere er blevet spurgt, og der er indhentet kommentarer fra eksperter. Ønsket om en ren og mere lige verden fylder meget, og værdier som nærvær, respekt, ligeværdighed åbenhed og tolerance højprioriteres. Det er lige vand på en SF-mølle. Et er jo så teori og ord, noget andet er handling. Her kan vi alle starte med os selv, og hver især forsøge at omsætte nogen af de flotte tanker og ord til handling, hvad enten det foregår i de nære omgivelser eller i.f.t. det mere nationale og globale. Vi kan jo f.eks. starte med at spørge os selv om, hvordan vi får udviklet demokratiet endnu mere, så flere end 60 pct. stemmer ved næste kommunalvalg i Aalborg Kommune. For mit eget vedkommende er en ny byrådsperiode lige startet, og jeg er meget spændt på, hvordan hele byrådsarbejdet vil forløbe. I det nye byråd er det positivt, at ét parti ikke har flertal. Tværtimod er der med den nye sammensætning i byrådet skabt en langt bedre balance mellem partierne, hvilket er meget gavnligt for demokratiudviklingen. Det skaber grundlag for gode og forhåbentligt konstruktive debatter. Jeg håber meget på, at der skabes en anerkendende og respektfuld tone, hvor vi går efter sagerne, og ikke bruger energi på personlig nedgørelse. Hvis man ovenikøbet kunne få den gode nordjyske humor til at spille med, så kunne det også blive helt sjovt. Jeg håber også på, at der i den nye byrådsperiode vil være interesse for at skabe større åbenhed om byrådsarbejdet, og at så lidt som overhovedet muligt diskuteres i lukkede systemer. Det bliver også vigtigt, at borgerne i langt højere udstrækning bliver inddraget og gjort aktive i beslutningsprocesserne, så vi for alvor kan få udviklet nærdemokratiet. Medierne har selvfølgelig også en stor rolle, hvis kommunalpolitikken skal gøres interessant. Det kunne være dejligt, hvis der blev afsat lidt flere ressourcer her, så man kom mere ned i substansen inden for børn, unge, ældre, trafik, miljø etc. Måske kunne man bl.a. ad disse veje få flere til at engagere sig i lokalpolitik.