USA

Et år i USA blev til en livslang karriere

At AaB er blevet danske mestre i fodbold er også blevet bemærket i Durham, en universitetsby i North Carolina i USA. Der bor nemlig 50-årige Tim Bollerslev, som stadig holder med AaB, selv om han forlod Nordjylland for 31 år siden.

TIM Bollerslev er professor på Duke University - kendere af basketball ved, at universitetet har et af USA's bedste hold i den sportsgren.

TIM Bollerslev er professor på Duke University - kendere af basketball ved, at universitetet har et af USA's bedste hold i den sportsgren.

Det gjorde han for at læse matematik og økonomi ved Aarhus Universitet. Efter kandidateksamen i 1983 tog han til universitetet i San Diego i Californien som led i Ph.d.studiet. Opholdet var planlagt til et enkelt år, men det ene år tog det andet – så nu er det foreløbig blevet til 25 år i USA. I denne uge er Tim Bollerslev tilbage i Århus med et helt specielt formål: Netop i dag modtager han Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris. Den uddeles hvert år til en fremtrædende forsker fra Aarhus Universitet. Tim Bollerslev hører til de fremmeste indenfor sit felt, økonometri. Det blander økonomi, matematik og statistik på et avanceret niveau, hvor det handler om at forudse økonomiske svingninger på grundlag af et stort antal faktorer i såkaldt tidsserier. Tidsserier er jævnlige iagttagelser af økonomiske parametre som arbejdsløshed, bruttonationalprodukt, benzinpriser – eller tusind andre ting – over et længere forløb. Tallene i sig selv kan ikke nødvendigvis bruges, for de er afhængige af sæson, inflation og mange andre faktorer. Kunsten består så i tage højde for disse faktorer. – De modeller, jeg arbejder med, kan ikke sige, om kurser, priser eller hvad det nu er, går op eller ned – men de kan være med til at forudse, om svingningerne bliver voldsomme eller ej. Det har betydning, når man skal vurdere risikoen, forklarer Tim Bollerslev. Den slags vurderinger bliver foretaget i banker, nationalbanker, investeringsfonde og mange andre finansielle institutioner. Tim Bollerslevs vejleder, da han skrev sin Ph.d-afhandling, Robert Engle, fik i 2003 Nobelprisen i økonomi sammen med Clive Granger, der sad i bedømmelseskomitéen. I Nobelkomitéens meddelelse blev der henvist direkte til en model, udarbejdet af Tim Bollerslev. Han voksede op i Nørresundby med skolegang i Nr. Uttrup og på Løvvangskolen inden studentereksamen på Nørresundby Gymnasium. Moderen Jytte Kaalund bor fortsat i Nørresundby. Lige fra første skoledag gik han i klasse med Marian Stær, og i 3.g. fandt de sammen. Det er de fortsat, og undervejs er tre børn kommer til: Tasha på 22, Nico på 20 og Adrian på 13. Efter de tre år i San Diego blev Tim Bollerslev ansat ved Northwestern University i 1986. I 1995 blev han udnævnt til professor sammesteds, inden han året efter flyttede han til University of Virginia. Siden 1998 har han været professor ved Duke University i Durham, North Carolina. Trods de mange år i USA har han bevaret en tæt kontakt til Aarhus Universitet, hvor han er knyttet til grundforskningscentret CREATES. Det betyder en måned hvert år i Danmark på den tid af året, hvor heden og fugtigheden har bedst fat i North Carolina. Dagligsproget i hjemmet i Durham er dansk, og børnene taler det. Alligevel tvivler Tim Bollerslev på, at han vender tilbage til Danmark; børnene er vokset op i USA. Men begge lande trækker: – Når jeg er i USA, savner jeg mange ting fra Danmark. Men når jeg i Danmark, savner jeg mange ting fra USA.