Et år ikke nok

VK:Et år til næste valg er efterhånden ikke nok for den nuværende regering, men må da sige, at de er modige, eller er det manglende evner? Alt, hvad de rører ved, rammer de svageste i samfundet negativt. Børnenes skoler, de ældres få goder, efterlønsmodtagere og skattenedsættelser til de rigeste, så der ikke er råd til behandling af vore sociale tabere. Nu skal de nedslidte også rammes på efterløn og førtidspension. Kan man finde på mere? Det kan man ikke rette op på inden for et år. Hvad er de mest velstilledeblevet ramt med?