Hospitaler

Et år koncentreret om hård kamp for Farsø Sygehus

Noget godt, men mest skidt. Sådan kunne formanden for Farsø Sygehus støtteforening gøre året op, da han aflagde beretning på Farsø Hotel.

Selv om Farsø sygehus får megen ros, er det en hård kamp at holde det i live og i god stand, lød det på støtteforeningens generalforsamling. Skabelsen af den nye palliative afdeling for svært syge patienter var blandt årets bedste begivenheder. Arkiv

Selv om Farsø sygehus får megen ros, er det en hård kamp at holde det i live og i god stand, lød det på støtteforeningens generalforsamling. Skabelsen af den nye palliative afdeling for svært syge patienter var blandt årets bedste begivenheder. Arkiv

FARSØ:Noget godt, men mest skidt. Sådan kunne formanden for Farsø Sygehus støtteforening gøre året op, da han aflagde beretning på Farsø Hotel. Bekymringen for en svækkelse og udsultning af sygehuset var udtalt, og derfor var det da også udfordringerne, der fyldte mest i Christian Bach Iversens beretning. - Fra foreningen har vi forsøgt at lade vor røst høre, hver gang vi har følt, at der var behov for det, og det har vi følt ret så ofte. Jeg har talt op, at vi har været i pressen ikke mindre end 15 gange det sidste år, fortalte formanden blandt andet forsamlingen. Savner lokal ledelse Han nævnte blandt andet et forslag om at lægge ledelsen af Farsø Sygehus under en ledelse helt oppe i Hjørring. Noget der dog blev taget af bordet. I den forbindelse faldt der også et hip til den nuværende ledelse, der sidder på sygehuset i Hobro: - Der er ingen tvivl om, at Farsø Sygehus ville stå stærkere, hvis der var en fast daglig og synlig ledelse i Farsø. Det kan ikke undre nogen, hvis en sygehusledelse føler sig stærkest bundet til det sted, hvor man fysisk har sin base, lød det. Dyr og dårlig ordning Det værste - set med Christian Bach Iversens øjne - er, at regionsrådets flertal har lukket modtagelsen af akutte patienter i Farsø. - Det er en meget dyr ordning man har valgt, og den betyder, at patienter her fra Vesthimmerland mange gange skal køres først til Hobro for så derefter at køres til Farsø. - Ingen kan komme med en saglig begrundelse for en sådan beslutning, men flertallet ville det, gengav han. Trues af færre lægetimer Af nye problemer så han især et forslag om at mindske antallet af sengepladser til medicinske patienter i Farsø samt at mindske den faste lægedækning på sygehuset i nattetimerne og i weekender. Noget der ses som en urimelig forringelse for den vesthimmerlandske befolkning og en fare for indlagte patienter. Gode ting er dog også sket. Sygehuset har fået forbedringer og nye aktiviteter for 18,5 millioner kroner. Blandt andet er der indrettet et diagnostisk center, og lavet stillestuer - også kaldet palliativt afsnit - til svært ramte patienter, lavet indsovningsstuer til operationsstuer og hentet en ny CT-scanner. Kampen fortsætter - Alt dette er positivt, men vi må her i maj 2011 konstatere, at det på ingen måde kan opveje de punkter, som står på negativsiden. Vi vil kæmpe for, at der kommer flere positive ting, sagde Christian Bach Iversen. Han fandt det også nødvendigt at påpege, at sygehuset stadig har en velfungerende skadestue. Christian Bach Iversen har nemlig mødt flere, der havde fået den opfattelse, at den var lukket. Også praktiserende læger og Falck-folk. Foreningen har i øvrigt gjort en ekstra indsats for at få flere medlemmer. Det har man ellers ikke gjort siden oprettelsen for 21 år siden. Og nu er medlemstallet stigende, lød det også.