Et år med fremgang for DLG Himmerland

ROLD:2002 blev året med den største procentuelle fremgang i resultatet nogensinde i DLG Himmerland, der dækker området med grovvarer, telefoni og forsikringer fra hovedsædet i Sørup samt afdelingerne i Hadsund og Klejtrup. Det fremgik af formanden Gdr. Preben Trads' beretning ved den årlige generalforsamling på Rold Gl. Kro. Formanden kom i sin beretning ind på flere faktorer, som lægger grunden til den store fremgang: - Vi er blevet meget stærkere indenfor konceptavl af afgrøder efter devicen "Fra jord til bord", forstået på den måde, at DLG går ind som mellemmand mellem fremstillerne af forskellige fødevarer, som forbruger planteprodukter som råvarer i fremstillingprocessen, og landmanden, som producerer råvarerne. Dette integrerede forløb er til alles tilfredshed, og sikrer landmanden en afsætningsmulighed for højkvalitetsprodukter. - Vort samarbejde med de førende forædlere af kornsorter samt et højt kvalitetskrav til vore leverandører af handelsgødning gør, at vi kan være med til at sikre et højt kvalitetsniveau gennem hele kæden, sagde han blandt andet. - Kvalitet og seriøsitet skal være tråden i vor samhandel med landbruget, nævnte formanden, som udtrykte stolthed over, at DLGs foderblandinger klarede sig som de bedste i sammenligning med konkurrenternes blandinger. - Hos DLG kan landmanden regne med at få den kvalitet, som han har aftalt, og som han betaler for, og sådan skal det være. Alt andet er kun noget som ikke holder alligevel, og så kunne vi jo lige så godt have ladet det være, sagde formanden. Han konstaterede med tilfredshed, at der er kommet mere stabilitet i DLG Himmerland, som efter nogle turbulente år med stor personaleudskiftning nu ser ud til at være kommet i en mere rolig gænge. Derpå gennemgik afdelingsdirektør Lars Pedersen årets resultat mere detaljeret, og kunne berette om fremgang på alle fronter. Direktør Ole Christensen fra DLG Axelborg gennemgik årsresultatet for DLG koncernen og kom i sin gennemgang også ind på kvaliteten i DLGs varesortiment. Ole Christensen nævnte også den store succes, som DLG har opnået indenfor forsikring og telefoni. DLG er i dag den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Danmark og har dannet sit eget mobiltelefonselskab DLG Tele. - Dermed har vi fået grundlaget for at blive en af de mest betydende udbydere af trådløs telefoni, mente Ole Christensen. Efter aflæggelse af beretningerne var der genvalg til hele bestyrelsen, som konstituerer sig senere.