Redningsvæsen

Et år med lidt flere brande

Falck satte rekord i antal kørte kilometer

AALESTRUP:Brandmandskabet på Falck-stationen i Aalestrup har i løbet af år 2002 oplevet en lille stigning i antallet af brandslukninger. 45 gange blev der rykket ud mod 40 i år 2001. Sædvanen tro blev der gjort status ved den årlige nytårsparade, som fandt sted fredag eftermiddag. Blandt de største opgaver kunne stationsleder Bjarne Jørgensen nævne en udrykning til Korsø i februar, hvor der var gået ild i udbygningerne til en landejendom. I april blev Hvam Produkthandel hærget af en stor brand, som krævede mange timer, ikke mindst ved den efterfølgende overvågning, efter at ilden var blevet bekæmpet. Kort før jul rykkede køretøjerne ud til en familiebolig - den ene halvdel af et dobbelthus - på Skovtoften i Hvam. Beboerne var heldigvis ikke hjemme, for huset nedbrændte totalt. Til gengæld lykkedes det for brandmændene at forhindre ilden i at brede sig til naboejendommen. - Vi har et utroligt godt hold af brandmænd, som møder punktligt og kommer hurtigt afsted. Det så vi blandt andet ved en prøvealarmering tidligere på året, hvor alt fungerede perfekt, sagde Bjarne Jørgensen. Klavs Bojsen er blevet uddannet som holdleder i løbet af året, der netop er gået, og om kort tid melder en ny deltidsbrandmand sin ankomst. - I slutningen af denne måde skal vi sige velkommen til Per Thornvig, som afløser Henning Jensen, oplyste Bjarne Jørgensen. På reddersiden bød år 2002 på to nye medarbejdere. Carsten Laustsen og redderelev Ken Haurum. 2002 blev også året, hvor der blev sat rekord i antallet af kørte kilometer. Stationens køretøjer har tilsammen tilbagelagt omkring 365.000 kilometer, og heraf tegner de tre personvogne sig for over halvdelen. - Vore p-vogne har kørt cirka 200.000 og ambulancerne omtrent 125.000 kilometer, oplyste Bjarne Jørgensen. Resten er kørt af brandslukningskøretøjerne. Ved årsskiftet i fjor overtog Falck handicapkørslen for VAFT i Aalestrup Kommune. En aftale, der har medført en del ekstra kørsel og flere opgaver, også på selve juleaften, hvor en del brugere havde brug for transport. Handicapkørslen medførte også, at der i begyndelsen af 2002 blev indkøbt en helt ny kørestolsvogn. - Vore reddere kommer i løbet af året ud for mange forskelligartede hændelser, som kræver en stor indsats. Når man rykker ud i ambulancen, så ved man sjældent, hvad der venter forude. Vi har haft en del mindre ulykker og opgaver i årets løb, men selvfølgelig også nogle meget voldsomme. I alle tilfælde meldes der tilbage om en god og solid indsats af vort personale, som for mange mennesker er med til at gøre en forskel i hverdagen, nævnte stationslederen. De sidste uger af året blev præget af den hektiske debat om fremtiden for ambulancerne i Aalestrup Kommune. Stormen brød for alvor løs, da Viborg Amts sundhedsudvalg i midten af november meddelte, at man som et led i en omfattende spareplan havde besluttet af nedlægge ambulanceberedskabet på stationen i Aalestrup. Efter indsamling af mere end 5000 underskrifter i hele kommunen, som blev overrakt på et borgermøde på Aalestrup Skole, kunne formanden for sundhedsudvalget, Aage Koch-Jensen (C) så meddele, at amtsrådspolitikerne tager sagen op til fornyet overvejelse på et møde her i januar måned.