EMNER

Et år med udfordringer

Nytårshilsen fra Aalbæk Borgerforening

Når vi i Aalbæk Borgerforening ser tilbage på 2002, ser vi på et år der har budt på store udfordringer. Den største har været at få udvidet Borgerforeningens børnehave med mulighed for yderligere optagelse af byens børn og få skabt nogle bedre faciliteter for personale og børn. Det har krævet meget arbejde for hele bestyrelsen at få især det økonomiske på plads for så lille en forening. Det var således med stolthed at vi d. 6. december kunne holde indvielse. En anden stor opgave for Borgerforeningen har været sammen med bl.a. Handels-og Håndværkerforeningen at få Kulturhusprojektet realiseret. Færdiggøreslen af første etape blev markeret ved en sponsorfest med stor opbakning fra byens borgere. Det har for mig som formand været en stor glæde at være med til at iværksætte disse projekter, som måske har været medvirkende årsag til den store medlemsfremgang vi har haft i 2002. Borgerforeningen arbejder også i det skjulte med bl.a. repræsentation i Sundhedshøjskolens repræsentantskab, Kulturelt Samvirke- og Råbjerghallens (Aalbæk Idræts Center, red.) bestyrelser, Menighedsrådets aktivitetsudvalg og Ungdomsboligernes bestyrelse. Vi håber at vi også i år 2003 kan holde et højt aktivitetsniveau til glæde for byens borgere. I løbet af foråret forventer vi sammen med andre af byens foreninger at kunne være med til at indvie en vandkunst på torvet ved slagteren og senere at få rejst mindestenen for A.P.Gaardbo i anlægget. Aalbæk Borgerforening takker for opbakning i det gamle år og ønsker alle borgere et godt nytår og ser frem til at den gode udvikling i byen må fortsætte.