Et år med udvikling

Hobro blev af Nordjyllands Amt udpeget som kulturkommune i 2003, og der er gennemført en lang række meget spændende og vellykkede arrangementer gennem hele året. En bredt sammensat arbejdsgruppe har stået for det praktiske arbejde, og takket været en stor indsats derfra og tilskud fra bl.a. Nordjyllands Amt, Spar Nord og Naturgas Midt/Nord, har vi kunnet gennemføre kulturkommuneprojektet med et meget fornuftigt budget. Frederikshavn er ny kulturkommune i 2004. I 2003 har Hobro Erhvervsråd iværksat en markedsføring af Hobro i bl.a. Århusområdet med henblik på at gøre opmærksom på Hobro’s centrale beliggenhed og de mange fordele i øvrigt, som vi har at byde på. Hobro tog i foråret initiativ til en debat omkring politi- og retskredsenes fremtid. Bl.a. tog borgmestrene i Hobro Politikreds på vegne af ca. 140 kommuner kontakt til justitsministeren om en revurdering af planerne om sammenlægning af politikredse og retskredse. De 140 kommuner ville alle blive berørt, hvis oplægget blev en realitet. Initiativet kulminerede med en konference i Hobro, hvor fordele og ulemper ved en reform blev belyst. En reform på området er nu foreløbig udskudt, og Hobro Politikreds og Hobro Ret er sikret indtil videre. Salget af kommunal erhvervsjord er gået rigtig godt i årets løb, ligesom der også er solgt mange parcelhusgrunde, og vi mærker stor optimisme inden for byggeriet og erhvervslivet i det hele taget. Mange virksomheder har ordrebogen fyldt op langt ind i 2004. Det nyopførte erhvervscenter for energi- og materielteknologi i Hobro Nord - Cemtec - blev indviet i efteråret 2002. Centrets første år er gået over al forventning, og her for en måneds tid siden blev igangsat en udvidelse af centret med en stor tilbygning. Moderniseringen og ombygningen af bl.a. kommunens skoler er fortsat i 2003 og skrider planmæssigt frem, så vi inden for en kort årrække har et skolevæsen, der på alle måder lever op til tidens krav. I 2004 fortsættes arbejdet på Søndre Skole og Rosendalskolen. Der har gennem nogle måneder været arbejdet med planer om opførelse af nye plejeboliger, og det bliver et af de væsentligste emner i 2004. For at sikre det bedste beslutningsgrundlag, er relevante foreninger og interessegrupper inviteret til at være med i det arbejde, der ligger forud for byrådets beslutning. 9. januar offentliggøres den rapport, som en kommission under regeringen har lavet om den fremtidige struktur på store dele af det offentlige område, og det bliver spændende at se, hvad der lægges op til, men en ting er helt sikkert. Der vil ske nogle ting, som kommer til at berøre os alle. Budgetforhandlingerne for 2004 var præget af de stramme økonomiske vilkår, som kommunerne stadig arbejder under, men jeg er glad for, at det trods alt lykkedes at få vedtaget et budget, som der var fuld enighed om i Byrådet. Skatteprocenten blev fastholdt uændret til 20,5 som den har været siden 1995, men for at få tingene til at hænge sammen økonomisk har der været enighed om, at der skal ske en slankning af den kommunale organisation. Dette har bl.a. medført, at det desværre har været nødvendigt at reducere medarbejderstaben. Inden for det næste halvt år skal foretages en gennemgang af hele organisationen med henblik på at vurdere, om arbejdet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Jeg ønsker alle i Hobro Kommune et godt nytår.