Et af de mange spareforslag: Luk ungdomshuset

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Endnu inden ungdomshuset i Brønderslev er fuldt udbygget, er der planer om at lukke det. Det er i hvert fald ét af punkterne i sparekataloget. Der kan i 2007 spares 400.000 kr. ved at nedlægge ungdomshuset, og på årsbasis er der tale om en besparelse på 620.000 kr. En besparelse på fem procent på ungdomsskoletilbuddet vil give 190.000 kr. Inden for fritidsbud er der afdækket besparelsesmuligheder. Et forslag er at spare 17 procent op udgifter til dækning af køb af timer til foreninger i haller samt tilskud til haller i forbindelse med brug af haller til skoleformål. Folkeskole-området står også til million-besparelser. Der foreslås en besparelse på alene to mio. kr. på undervisningsmidler og elevaktiviteter. Dertil kommer, at der er afdækket en besparelse på 2,5 mio. kr. generelt på skole-området ved at følge Undervisningsministeriets minimumstal. Den årlige besparelse ved at skabe et lavere niveau er seks mio. kr. Besparelsen er 500.000 kr. ved at flytte 7. klasserne fra de mindre skoler til overbygningsskoler. Der kan ved den proces spares fire 7. klasser sammenlagt i den ny kommune. Der kan spares 295.000 kr. ved at nedlægge Feriekolonien Munkens Klit. Bygningerne kan også sælges, og bygningerne har en anslået værdi af 10 mio. kr. Igen er bibliotekerne med. Ved en besparelse på fem procent på biblioteks-området, hentes 690.000 kr. Måske det vil medføre, at der må lukkes biblioteks-filialer, men i stedet kan de afløses af bogbussen. Også skoletandklinikker er med i sparekataloget. Ved en lukning af tandklinikken på Søndergades Skole og på Toftegårdsskolen i Jerslev kan spares 90.000 kr.