Aalborg

Et aktivt led i en tovejs-kommunikation

ÆLDRERÅD:Vi står midt i et valg til ældreråd. der har i læserbreve været fokuseret meget på ældrerådets høringsret. Høringer er en mikroskopisk del af ældrerådsarbejdet. Et ældrerådsmedlems vigtigste arbejde består i at være et aktivt led i en tovejs-kommunikation: 1. at bringe information fra politikere og forvaltning til borgerne 2. at bringe borgernes ønsker, forslag og kritik til politikere og forvaltning. På den måde kommer ældrerådsmedlemmet med i den proces, som fører til de forslag, som kommer til høring. Derfor er det vigtigt, at ældrerådets organisering givet mulighed for korte kommunikationsveje. Det mener jeg, vi får med valget til det centrale ældreråd for hele Aalborg med forbindelse til syv lokalråd, hvor et medlem fra det centrale råd har sæde. Lad os få en høj stemmeprocent! Det vil give ældrerådsmedlemmerne de bedste arbejdsbetingelser.