- Et anslag mod vores selveje

Erhvervsskoleformand frygter, at det vil gå ud over de svageste elever, hvis skolerne skal dele administration med andre uddannelser

Morten Lind
Kar­sten Niel­sen, for­mand for er­hvervs­sko­ler­ne: Forslaget kan få sto­re kon­se­kven­ser for ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne.
Skolevæsen 1. april 2008 10:43

AARS: Regeringens planer om at oprette administrative fællesskaber for alle landets ungdomsuddannelsen vækker bekymring og vrede på Erhvervsskolerne i Aars. Formand Karsten Nielsen spår, at det vil få store konsekvenser for de unges uddannelsesmuligheder i Vesthimmerland, hvis regeringen gennemfører sine planer om at samle ledelserne for ungdomsuddannelserne færre steder. - Det er jo et anslag mod vores selveje, og den ide er ikke en blomst, der er groet i vores baghave. Hvis ikke vi selv står for at styringen af uddannelserne på Erhvervsskolerne i Aars, så er vi reelt ikke en skole mere, pointerer Karsten Nielsen. På et møde med folketingsmedlemmerne Pernille Vigsø Bagge (SF) og Flemming Møller Mortensen (S) i går argumenterede Karsten Nielsen og skolens direktør Helene Reffstrup Møller for at bevare ledelsen af skolerne lokalt. - Vi er nødt til at forsøge at trække på de folketingsmedlemmer, vi har lokalt, siger han og pointerer, at forslaget kan få vidtrækkende konsekvenser for uddannelsesniveauet i Vesthimmerland. - Hvis forslaget bliver gennemført vil det koste os 25.000 kroner pr. årselev. Dertil kommer, at vi skal betale for administrationen, påpeger Karsten Nielsen, der frygter at de administrative fællesskaber bare vil være første skridt i retning af at samle uddannelserne. - Og så vil det kun gå ud over de svageste elever, hvis ungdomsuddannelserne skal ligge i de store byer. Umiddelbart er det svært at se, hvordan man på den måde skal nå målet om at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, påpeger han. Udmeldingen ærgrer ham ekstra, fordi alle tal og meldinger fra eleverne viser, at Erhvervsskolerne tilbud bliver taget godt imod blandt de studerende. Samtidig ligger ungdomsårgangene i Vesthimmerland over både landsgennemsnittet og det nordjyske gennemsnit, når det gælder om at få papir på viden. På landsplan får 85,3 procent en ungdomsuddannelse, i Nordjylland er tallet 86 procent og i Vesthimmerland 88.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...