Et atypisk skolejubilæum

BIRKELSE:Selv om det var et ret usædvanligt jubilæum, der fandt sted til april, gik det dog ret upåagtet hen. TIdligere skoleleder ved Vedsted Friskole, Poul Pedersen, kunne notere sig, at det var 60 år siden, han begyndte i første klasse på Vedsted Friskole. Han begyndte som lærer på friskolen i oktober 1960, og i de mellemliggende år har han været tilknyttet som rådgiver og konsulent og er det stadig. I sit hus over for skolen sidder han ved en hyggelig kaminild og beretter om det, der har været med til at præge de sidste 60 år på Vedsted Friskole. Skolens ve og vel er nærmest vævet ind i Poul Pedersens tilværelse, som understreges af, at hans kone, datter og svigersøn er ansatte på skolen, hvor de to børnebørn tillige er begyndt i børnehaven. - Det er svært at nævne enkelte dele, men det var hårdt nogle gange, siger han om sin tid som skoleleder, hvor der skete en voldsom udvikling i samfundet og på Vedsted Friskole, hvor dagligdagen var præget af mangfoldighed, nytænkning og liv. Efter syv års skolegang og tre år i dagskolen forlod Poul Pedersen egnen som 19-årig for at gå på seminarium i Silkeborg, hvorefter militærtjenesten ventede. På samme tid søgte man en lærer på Vedsted Friskole, og den stilling blev besat af Poul Pedersen. Hans linjefag var musik, formning og retorik, men han kom til at undervise i næsten alle andre fag, og han mindes udfordringen ved at være lærer. Det kræver tilstædeværelse, fastslår han. - Der har altid været skarnsknægte. Ja, det er jo mest drengene, der laver numre, konstaterer han med et grin. Men forskellen på dengang og nu er, at dengang vidste de udmærket, når de havde lavet gale streger, mener han. Indlæring og begrebsforståelse må til enhver tid være forældrenes forståelse, lyder hans klare holdning, da talen falder på de fundamentale, sociale omgangsformer og samfundsnormer. Poul Pedersen havde sine betænkeligheder, da han fik tilbudt stillingen som leder i 1971, og hans demokratiske ledelsesstil fik en af kollegerne til at advare ham mod at sætte sig mellem to stole. Men det er ikke noget bestemmejob at være leder. - En god leder skal være god til at organisere og tage beslutninger, være nærværende og være i besiddelse af ydmyghed, lyder det fra den tidligere leder. Poul Pedersen har igen et lunt glimt i øjnene, da han fortæller om den tid, hvor der blev bygget til og bygget om for at få plads nok. Med overbygningen blev det besluttet, at friskolen skulle fungere uden prøve, og det var et kunststykke at få gennemført. Eleverne skulle kunne optages på gymnasiet og kunne lige så meget som elever fra andre skoler. Poul Pedersen lægger ikke skjul på, at dette har været vigtigt for ham, og som han med stor tilfredshed kan se er lykkedes. I hans nuværende job som konsulent ligger der bl.a. budgetlægning og opfølgning på bestyrelsens vegne samt på alle måder at have antennerne ude, fortæller Poul Pedersen. Han har det godt med sit arbejde, som han betragter som en slags afdrift, hvor han langsomt kan få bremset op.