Et bankende hjerte for de små landsbyer

For Ejvind Lassen (L) er de små bysamfunds overlevelse og bæredygtige udvikling en mærkesag

STENILD:Tidligere maskinmester Ejvind Lassen i Stenild havde i flere år fået opfordringer fra flere sider til at gå ind i lokalpolitik, uden at han dog selv følte, tidspunktet var det rette. - Men op til sidste kommunalvalg kom der andre boller på suppen med regeringens udspil om integration af flygtninge og en ny struktur for amter og kommuner. Jeg var simpelthen bange for, at landsbyerne og yderområderne igen ville blive tilsidesat i den store helhed, erklærer Ejvind Lassen. Her godt et år efter at han indledte sin lokalpolitiske karriere som repræsentant for Fælleslisten for Nørager, har han ikke fortrudt sin beslutning, selv om det forløbne år har budt på masser af timer til udvalgsmøder samt praktiske forberedelser. - Mit eget tidsforbrug i forbindelse med lokalpolitik er nok en af de ting, der har overrasket mig mest her i starten. Ofte bruger jeg op til 10 timer til at forberede mig til et udvalgsmøde med en lang række af komplekse punkter på dagsordenen, erkender Ejvind Lassen. Egentlig ville han gerne have været medlem af kultur- og socialudvalget, fordi hans hjerte banker for de svage i samfundet. Men konstitueringen betød i stedet en plads i udvalget for teknik og miljø samt i økonomiudvalget. Det sidste som noget meget usædvanligt for en nyvalgt lokalpolitiker. Masser af indflydelse Selv om Ejvind Lassen selv har følt sig som grøn på den lokalpolitiske arena og først har villet stikke fingeren i jorden, inden han gjorde sig bemærket, så føler han sig veltilpas som medlem af kommunalbestyrelsen - og fuldt accepteret af de "gamle rotter" i faget. - Og med Fælleslistens afgørende rolle efter kommunalvalget, hvor jeg sammen med kollega Gitte Rubæk hele tiden sad for bordenden under konstitueringsforhandlingerne, kan jeg jo heller ikke klage over, at Fælleslisten ikke har haft indflydelse lige fra starten, påpeger Ejvind Lassen og tilføjer: - Men overordnet gik vi i forhandlingerne efter en bred konstituering, hvor de rigtige folk blev placeret på de rigtige poster. Efter Fælleslistens mening var høje personlige stemmetal nemlig ikke automatisk ensbetydende med en borgmesterpost. Som nyvalgt føler han selv, at han sammen med de to andre nyvalgte, Sten Jensen (V) og Holger Pedersen (K), har haft stor indflydelse på udformningen af dette års budget. - Der skete der et markant vendepunkt i forhandlingerne i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetseminar allerede i maj måned. I stedet for som hidtil at fokusere på muligheder for besparelser i de enkelte forvaltninger, fik vi nyvalgte drejet fokus over på mulige kommunale indtægter. Noget, der resulterede i en meget positiv respons hos medarbejderne i de enkelte forvaltninger. Resultatet er efter min mening blevet et meget realistisk budget, hvor det ekstraordinære bloktilskud midt på sommeren på godt syv mio kroner selvfølgelig også spillede en afgørende rolle, understreger Ejvind Lassen. Landsbyerne en hjertesag Som formand for kommunens Landsbyråd er de små bysamfund hans hjertebarn. Derfor glæder det ham meget, at der i dette års budget er afsat 200.000 kroner til landsbyudvikling og medfinansiering af Leader+ midler. - Totalt forventer jeg, at dette beløb med støtte fra andre sider vil vokse til mellem 600.000 og 800.000 kroner. Det vil virkelig give muligheder for at realisere nogle projekter rundt i landbyerne i år. For uanset hvor mange frivillige ildsjæle, der er de enkelt steder, så er det vigtigt, at de uanset mål får sat nogle milepæle undervejs i deres arbejde for ikke at brænde ud til sidst og tabe lysten til at gøre en indsats for deres landsbyer, understreger Ejvind Lassen. Han nævner samtidig sin glæde over, at der på det seneste kommunalbestyrelsesmøde i december var en positiv holdning fra kollegerne til at udarbejde en egentlig landistriktspolitik for Nørager Kommune i samarbejde med de seks andre kommuner i Leader+ Nordjylland - Vest. - Men benarbejdet forud for beslutningen har også været stort med tilrettelæggelse og afvikling af fremtidsværksteder i hver enkelt landsby i Nørager Kommune. Men det er af afgørende betydning, at de lokale borgere er medbestemmende om deres landsbys fremtidige udvikling til et bæredygtigt samfund, påpeger Ejvind Lassen. Decentrale storkommuner Om der igen bliver kommunalvalg i Nørager Kommune om knap tre år eller ej, tør Ejvind Lassen ikke spå om. Hans bud på en fremtidig størrelse for storkommuner er to eller måske tre kommuner til at dække hele Himmerland. Han har umiddelbart ikke så meget til overs for de igangværende frierier hen over kommunegrænserne i Himmerland, fordi parterne efter hans mening reelt ikke ved, hvem de egentlig vil i seng med. Efter hans mening vil det ved forberedelserne til de kommende kommunesammenlægninger være vigtigt at fokusere på at etablere mindre selvstændige, decentrale enheder, hvor der arbejdes i et teamwork i et fagligt miljø tæt på de enkeltes enheders kontaktflader. - Det vil også være med til at aflive de nuværende hovedspørgsmål om, hvem der skal være borgmester, og hvilken by der skal rumme et nyt stort rådhus. Det er jo reelt den skjulte dagsorden bag de øjeblikkelige sonderinger kommunerne imellem, erklærer Ejvind Lassen.