Lokalpolitik

Et ben på begge sider af fjorden

Mariager må med i samarbejde, mener grøn guide Inger Taylor

STINESMINDE:- Det er på tide at få gjort op med den romantiske forestilling om, at Mariager Kommune tilhører Århus Amt. Det amt eksisterer slet ikke efter en kommunesammelægning, hvor Viborg bliver midt-regionens nye hovedsæde. - Derimod er det oplagt, at Mariager Kommune skal tilhøre den nye Region Nordjylland med Danmarks rigeste og mest storslåede naturområder. Med sine mange skønne naturområder passer Mariager Kommune som fod i hose med den flotte nordjyske natur. I en fjordkommune vil Mariager være med i et nyt kraftcenter med egne retningslinjer - frem for at ende som nogle glemte småbyer i udkanten af en kæmpestor Randers kommune, mener Inger Taylor, Stinesminde. Som grøn guide hos Netværk Mariager Fjord har hun i fire år haft fjorden og dens omkringliggende byer som arbejdsfelt. Og som bosat i Stinesminde, men født og opvokset i Assens og Mariager, skræver Inger Taylor i dobbelt forstand med et ben plantet på hver sin side af fjorden. Hun fornemmer i den grad en fjord-samhørighed, hun nødigt ser adskilt mellem to storregioner. En kold fjord-skulder - Med mine rødder i byerne Assens og Mariager går mine første tanker til Mariager Fjord, fordi Mariager Kommune ville sygne hen til meget lidt uden sin fjord. Dernæst kommer den flotte natur med skov, enge og vandløb, hvor Kastbjerg Å hvert bringer en betydelig mængde vand til fjorden. Saltfabrikken og cementfabrikken på Dania er kendt for deres store betydning for områdets historie. Det samme gælder klosterkirken og Mariagers charmerende brostensgader ved de historiske bygninger. Alt sammen noget, der trækker tilflyttere, turister og erhverv til området. Fremover vil det område, vi kender som Mariager Kommune, blive til en lille del af en storkommune omkring Randers. Borgerne skal i stedet vænne sig til at tage vare på natur, miljø, turisme og erhverv omkring Randers Fjord. Forhåbentlig vil den nye Randers storkommune være interesseret i et samarbejde om Mariager Fjord. Men man kan godt frygte, at fjorden får den kolde skulder, når Mariager fremover vender blikket mod syd, advarer Inger Taylor. Hobro Fjord? - Opgaven med at værne om Mariager Fjord overlades til Arden, Hadsund og Hobro og andre, der fortsat retter fokus mod Danmarks smukkeste fjord. Nogen påstår ganske vist, at fjorden alligevel skiller. Det afhænger i høj grad af øjnene, der ser. Op gennem historien har vore fjorde haft stor betydning for transport rundt i landet. Datidens motorveje. Landkortet viser jo tydeligt, at der fra Mariager er meget længere til storbyen Randers og yderpunktet i Langå end til større byer ved Mariager Fjord som Hadsund og Hobro. Og til Arden, som er en af de byer, der ligger længst væk. Afstandene i en Mariager Fjordkommune er længere i en øst-vest retning end på tværs af fjorden. Så argumentet med fjorden, der skiller, holder ikke. Nogen har i spøg sagt, at chancen nu var inde til at omdøbe fjorden til sit rette navn: Hobro Fjord. Og realistisk set skal fjordkommunen jo have et navn. En Mariager fjordkommune uden Mariager virker underligt. Oplagt var at opkalde fjordkommunen efter en anden by ved fjorden - Hadsund, Hobro eller noget helt tredje. Mariager mister megen status ved, at både by og fjord skifter navn i de nye fjordkommuner, påpeger Inger Taylor. Samhørige borgere Som en af naturens vogtere ser den grønne guide en enestående reklameværdi i en samlet fjordkommune. - Med sin næringsrige tilstand, der jo gør den sårbar over for iltsvind, er Mariager Fjord blevet kendt i hele landet - og i udlandet - som en af de fjorde i Danmark, Europa og muligvis hele verden, hvor der er lavet flest undersøgelser. På én gang en unik markedsføringsmulighed. Men også den ultimative grund til at samles om fjorden for at værne om den. Og hvad så med borgerne? Det må jo være et mindretal, der har større tilknytning til området omkring Randers Fjord end området omkring Mariager Fjord? Som bosiddende i Assens er det almindeligt at handle lokalt eller i Hadsund. I Mariager er Hobro nærliggende. Mange skoleelever vælger gymnasium og handelsskoler i Hobro frem for Randers. En del af Mariager Kommunes borgere er enten selvstændige erhvervsdrivende eller ansat ved erhverv i Hadsund, Assens, Mariager eller Hobro. Erhvervslivet i Mariager vil drukne i forhold til erhverv i Randers. Man vil lettere kunne markedsføre sig sammen med andre erhverv omkring Mariager Fjord, hvilket styrker de lokale arbejdspladser. Så der er mange gode grunde til, at Mariager Kommune bør tilslutte sig en Mariager fjordkommune, opfordrer Inger Taylor.