Et bud til vor tid

4. februar var det 100 år siden den tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer blev født. Her i landet bliver det fejret blandt andet ved en ny udgave af hans fængselsbreve.

Brevene er tidligere udkommet herhjemme i 1958 under titlen: "Modstand og Hengivelse", men nu altså i en ny og velkommen oversættelse og ikke mindst sammensætning. Den nye udgivelse hedder "Min tid er i dine hænder", og som den gamle titel er denne også hentet fra brevene. Citatet er fra en bøn Bonhoeffer lavede til sine medfangere i fængslet i november 1943 og er et citat fra Salme 31,16 og handler om, og som titlen sikkert skal bevidne, at fangen skal lægge sin frygt og sit liv over til Gud og vidner dermed om Bonhoeffers egen personlige Gudstro. Og derved et godt signalement på manden, der som nævnt blev født i 1906. Bonhoeffer var præst og teolog. Og allerede fra Hitlers magtovertagelse i 1933 sætter han sit teologiske arbejde ind på at modarbejde nazismens skadelige virkning på både samfundet, menneskene og kirken. Han begynder i det kirkelige og er med i "Den bekendende kirke", der ikke ville indføre arierparagraffen og førerprincippet. En tid var Bonhoeffer rektor for Den Bekendende Kirkes pastoralseminarium, men efterhånden, så bliver hans arbejde umuliggjort og han bliver mere og mere politisk engageret, men hele tiden ud fra sin forståelse af den kristne tro. I april 43 bliver han arresteret og sidder så næsten to år i fængsel i Berlin, og det er fra denne periode alle brevene stammer. De bliver smuglet ud til især vennen Eberhard Bethge. I februar 1945 finder familien ud af at Bonhoeffer ikke er fængslet længere, og de finder først ud af hvad der er sket med han i sommeren 45. Han var blevet dømt ved en standret for delagtighed i attentatet på Hitler 20. juli 1944 og han bliver hængt den 9. april i Flossenbürg. Han blev 39 år gammel. Og nu har vi så brevene fra hans hånd i en ny og vedkommende udgave. Stærkt står brevene, hvor Bonhoeffer skriver om en ikke-religiøs interpretation af kristendommen, da han (fejlagtigt?) mener, at religionens tid er ovre. Han skriver om at Gud ikke er én man kan bruge til at fylde huller ud med, der hvor man ikke kan forklare tilværelsens tilskikkelser ad naturvidenskabelig vej. Gud er ikke kun ude i kanten af den menneskelige eksistens, men i midten. I spørgsmålene om liv, død og skyld kan mennesker sagtens finde løsninger uden Gud, det er ikke kun kristendommen, der har "løsninger" på disse. Og den nye kristendom, han forventer må komme, efter krigens ophør, må tage deres udgangspunkt i dette. Et bud, der på forunderligvis ligger tæt ved tænkere som moderne teologer som Spong og Vattimo. Bonhoeffers digte og bønner er nok det vigtigste han har efterladt sig. Her er der tale om tanker, der åbner op for nyt og som ikke kun er til inspiration for undertrykte, men også for os i dag i en dansk moderne sammenhæng, hvor man ikke kun ønsker, Gud som ham, der fylder hullerne ude i periferien af tilværelsen, men også gerne ser ham som midten af livet. Troels Laursen, Ullitshøjvej 102, Gammel Ullits, er sognepræst. Fakta: Af Dietrich Bonhoeffers skrifter udover fængselsbrevene er disse udgivet på dansk: "Fælleskab" og "Efterfølgelse" i flere udgaver. "Efterfølgelse" er sikkert mest kendt for det første afsnit om den billige og den dyre nåde. På tysk finder der talrige udgivelser af og om Bonhoeffer. I forbindelse med 100års dagen er der udgivet en tysk udgave med det meste og vigtigste til kun 40 euro: "Dietrich Bonhoeffer Auswahl bd.1-6 Güterloher Verlaghaus 2006". Om D. Bonhoeffers teologi og tænkning har lektor Kirsten Busch Nielsen skrevet en indsigtsfuld og lærd introduktion, der slet og ret hedder: "Dietrich Bonhoeffer", fra 2000 Bogens udvalg er foretaget af Kirsten Busch Nielsen og hun har også leveret et fint indførende forord. Brevene er forbilledligt oversat til et letlæst og nutidigt dansk af Amalie Nørgaard Rathje. Udgivet på forlaget Aros. 235 sider, hæftet. kr. 268. På den tyske hjemmeside online-predigten.de kan man se flere danske præsters meditationer over nogle af fængselsbrevene på både dansk og tysk.